Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntzak, udal-plangintzan eta -hirigintzan genero-ikuspegia txertatzeko.

Ondarroa

2021eko deialdiaren oinarriak datozen egunotan argitaratuko dira, baina Irekian ikus ditzakegu puntu nabarmenenak:

 • Xedea: genero-ikuspegia duten dokumentuak egiteko behar den laguntza teknikoa kontratatzearen ondoriozko gastuak finantzatzea.
 • Zenbatekoa: gehienez 20.000 euro udal bakoitzeko (laguntzek 200.000 euroko zuzkidura dute guztira). Aurreko deialdietan gastuen %90a estaltzen zen, argitaratzen dutenean ikusiko dugu puntu hau mantentzen den.
 • Eskaerak aurkezteko epea: hilabete, Agindua EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Lerro honek bi deialdi izan ditu aurretik (2017 eta 2019), duela ia 10 urteko diru-laguntza isolatu eta aitzindariari gehitu beharrekoak. Erreferentzia gisa, Projekta Urbes kontratatzeko laguntza horiek jaso zituzten udalak jaso ditugu:

 • 2012: Irun.
 • 2017: Arrigorriaga, Basauri, Markina-Xemein.
 • 2019: Astigarraga, Oñati, Ondarroa, Orio.

Subvenciones del Gobierno Vasco para la integración de la perspectiva de género en el planeamiento y urbanismo municipales.

Las bases de la convocatoria de 2021 se publicarán en los próximos días, pero ya podemos ver los puntos más destacados en Irekia:

 • Objeto: financiar los gastos derivados de la contratación de la asistencia técnica necesaria para la elaboración de documentos con perspectiva de género
 • Importe: hasta 20.000 euros por ayuntamiento (las ayudas tienen una dotación total de 200.000 euros). En convocatorias anteriores se cubría el 90% de los gastos, cuando la publiquen veremos si se mantiene este punto.
 • Plazo de presentación de solicitudes: un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la Orden en el BOPV.

Esta línea ha contado con dos convocatorias anteriores (2017 y 2019), que habría que sumar a una subvención aislada y pionera de hace casi 10 años. Como referencia, recogemos los ayuntamientos que recibieron estas ayudas para contratar a Projekta Urbes:

 • 2012: Irun.
 • 2017: Arrigorriaga, Basauri, Markina-Xemein.
 • 2019: Astigarraga, Oñati, Ondarroa, Orio.

PROJEKTA URBESen lankide baten bila ari gara

Girl with a Magnifying Glass, Smug - Glasgow

Kontratupeko langilea edo lankide autonomoa.

Miren Vives eta Patxi Galarraga arkitektuok osatzen dugu Projekta Urbes: erakunde publikoentzako (Udalak, Aldundiak, Eusko Jaurlaritza) Arkitekturaren eta Hirigintzaren inguruko zerbitzuak eskaintzen ditugu, aholkularitza arloan batez ere. Gure berezitasuna da esparru tekniko horietan gizartearen ongizatea erdigunean jarrita jarduten dugula, Jasangarritasuna, Osasuna, Ekitatea eta Zaintza ardatz hartuta.

Azken urteotan garatu ditugun lan gehienak lau esparru hauetan koka daitezke: (1) udalerrien diagnostikoa irisgarritasunaren ikuspegitik eta honen araberako Irisgarritasun Plana, (2) udalerrien diagnostikoa eta proposamenak Genero-Ikuspegitik, (3) udaletako hiri-plangintzan Genero-Ikuspegia txertatzea, eta (4) parte-hartze-prozesuen diseinua eta gidaritza.

Urteek aurrera egin ahala gero eta enkargu gehiago iristen zaigu, baina lanaren kalitateari eutsi nahi badiogu lankide bat beharko dugu bulegoko lanari aurre egiteko, batez ere bezeroari ematen diogun txostenaren edo proiektuaren idazketan.

Funtzioak

Batez ere:

 • Memoriak idaztea, taulak osatzea eta egokitzea, irudiak moldatzea eta txostenak editatzea.
 • Datuak biltzea eta interpretatzea, informazioa antolatzea (taulatan, grafikoetan, mapatan) eta diagnostikoak osatzea.

Tarteka:

 • Landa-lana (teknikoa eta soziala, kuantitatiboa eta kualitatiboa): argazkiak hartzea, neurketak egitea…

Profila

Formakuntza:

 • Gizarte-Zientziak, Ingurumen-Zientziak, Geografia, Arkitektura, Arkitektura Teknikoa.
 • Positiboki baloratuko ditugu gai hauen inguruko formazioa edo ezagutza: feminismoa, 2030·Agenda.

Tresna informatikoak:

 • Ezinbestekoa izango da ohiko tresna ofimatikoak erabat menderatzea.
 • Positiboki baloratuko dugu tresna hauek menderatzea: GIS, datu baseak.

Esperientzia:

 • Bi urte, eskaintzarekin zerikusia duten lanetan.
 • Positiboki baloratuko dugu lan autonomoan jardun izana.
 • Positiboki baloratuko dugu gizarte-konpromisoarekin zerikusia duen esperientzia.

Hizkuntzak:

 • Euskaraz eta gazteleraz, ahoz eta idatziz, zehaztasunez eta zuzen egiteko gaitasun altua.

Baldintzak

Langile autonomoa bazara, epe jakin baterako edo proiektu zehatz batzuri lotutako lankidetza-konpromisoa ados dezakegu.

Kontratupeko langilea izan nahi baduzu, hona eskaintzen ditugun baldintzak:

 • 2021eko Urriaren 1ean hasita, lan-hitzarmenaren arabera 6 hilabeteko kontratua (lan-zamaren arabera luzatzeko aukera).
 • Lantokia: Zarautz. Bulegoa autobus eta tren geltokietatik hiruzpalau minutura dago eta positiboki baloratuko dugu laneko joan-etorrietarako kotxez bide luzea egin beharrik ez izatea.
 • Jardunaldia: lanaldi erdia/osoa (kontziliazio-neurrietara egokituko gara).

Eskaerak

Mesedez, bidali zuen aurkezpenak info@projekta.eus helbidera, 2021eko Irailaren 5a baino lehen.

«Generoa, arkitektura eta etxebizitza» UIK-eko ikastaroa

«Generoa, arkitektura eta etxebizitza» ikastaroan parte-hartzeko aukera izan dugu EHU-ren Uda Ikastaroen baitan. Euskadiko Arkitektura Institutua izan da Inés Sánchez de Madariaga eta Inés Novella Abril-ek antolatutako ikastaro interesgarri honen egoitza.

Hasiera instituzionalaren ondoren, Franziska Ullman izan genuen gurekin Vienatik zuzenean. Generoa eta etxebizitza gaietan erreferente den Austriako arkitektoak bere ibilbidea azaldu zigun, Frauen Werk Stadt-etik hasi eta generoaz gain generazioa edo etnia kontuan hartu dituzten beste proiektu batzuk azalduz.

Iñaki Carnicerok «Arkitekturaren kalitatea, hirien kohesio soziala eta jasangarritasuna lortzeko tresna» ponentzia aurkeztu zuen, «Arkitekturari eta eraikitako ingurunearen kalitateari buruzko Legea«-ren eta 2030 Agendaren testuinguruan.

Goizari amaiera emateko, Pablo García Astrain, Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza, Lurzoru eta Arkitektura Zuzendariak gidatu zuen mahai-ingurua hasi zen. Bertan, Euskal Autonomia Erkidegoko bizigarritasunari buruzko Dekretu proiektuan genero ikuspegiaren integrazioa nola egin den azaldu zuten parte-hartzaile ezberdinek.

Lehenik Sonia Abeziak genero ikuspegia txertatzearen beharraz gain, modu eraginkorrean nola egin azaldu zuen. Ondoren, Inés Sánchez de Madariaga-k dekretuan zehazki nola egin zuten azaldu zuen, aldi berean zeharkakotasuna (mainstream) eta berariazko neurriak txertatuz.

Gure txanda iritsi zen ondoren: azken urtean Sonia Abezia eta Ainara Sertutxarekin elkarlanean idazten ari garen «Genero-Ikuspegia etxebizitza kolektiboen proiektuen idazketan integratzeko gida»-ren aurrerapena aurkeztu genuen. Ondoren, Ainara Sertutxak Etxebizitza sailak sustatutako proiektuetan genero ikuspegia nola txertatu ari diren azaldu zigun, adibide ezberdinak erakutsiz.

Ilustrazioak: Zuriñe Burgoa

Arratsaldean Anna Bofill Levi-k «Generoa, etxebizitza eta arkitektura: Walden eta beste proiektu batzuk» ponentzia interesgarria aurkeztu zuen, duela berrogei bat urte, genero-ikuspegi deitu ez arren, proiektuetan aplikatu zituzten zenbait irizpide azalduz.

Lehen eguna bukatzeko Despina Stratigakos-ek “Women’s Architectural Spaces in Imperial Berlin and Their Lessons for Today“ ponentzia aurkeztu zuen, non emakumeek etxebizitzara irismena edukitzeko izan zituzten zailtasunak eta erronkak azaldu zituen.

…………………………..

Bigarren eguna Amerikar Estatu Batuetako etxebizitza politikei feminismoetatik egin diezazkiokegun ekarpenei buruz jardun zitzaigun Lori Ann Brown.

Ondoren, Lidewij Tummers-Mueller-ek etxebizitza hiri ez-sexista bat lortzeko gakoa dela azaldu zigun, adibide ugari erabiliz.

Bigarren egun honetako mahai ingurua Begoña Serrano, Valentziako Eraikuntza Institutuko zuzendariak, gidatu zuen eta Valencia eta Barcelonako esperientzia eta proiektuetan oinarritu zen.

David H. Falagan-ek «Qüestions d’Habitatge 22: Flexibilidad e igualdad de género en la vivienda»-n jaso zuten ikerketaren oinarri izan ziren lau ardatz azaldu zituen: (1) etxebizitzen azterketa pertsonen ikuspuntutik egitea (2) egoerak artatu eta ulertu (3) galdera berriak egitea eta (4) erantzunak ikusaraztea.

Inés Novella-k «Generoa eta etxebizitza, ikerketatik politika publikoetara eta legeriara» ponentziaren bitartez ordena pixka bat jarri zuen eta estatuan eta autonomia-erkidegoan idazten ari diren araudi eta dokumentuen arteko harremanak hobeto ulertzen lagundu zigun.

Ondoren, Nuria Matarredona, Valentziako Generalitatearen Eraikuntzako Berrikuntza Ekologikoaren zuzendari nagusiaren txanda izan zen: arkitekturan berrikuntza eta jasangarritasunerako Proiektu Pilotua lehiaketa aurkeztu zuen, etxebizitza eraikin publiko iraunkorrak eraikitzeko, bai gizarteari, bai ekonomiari eta ingurumenari dagokienez.

Azkenik, Cierto Estudio-ko Clara Vidal eta Carlota de Gispert-en eskutik La Comunitat Habitacional (Bizitegi-komunitatea) proiektua hobeto ezagutzeko aukera izan genuen, «Illa Glòries» IMHAB lehiaketan lehen saria jaso zuen Bartzelonako Plaza de las Gloriasen babes ofizialeko 60 etxebizitza proiektua.

Arratsaldeko saioa «Why Do People Who Get Pregnant Suffer Housing Penalties?» Daphne Spain-en eskutik: Amerikar Estatu Batuetako datuak espainiar estatukoekin alderatu zituen, azterketa zehatz eta sakon bat eginez. Ondorio gisa, etxebizitza politikek eragindako desberdinkeriari aurre egiteko erabaki arlo eta maila guztietan emakumeen presentzia areagotu beharra azpimarratu zuen.

Zoritxarrez, Teresa Bocciak ez zuen parte-hartzerik izan, beraz azken txanda Jordi Bosch-ena izan zen «Generoa eta etxebizitza: alderdi sozioekonomikoak eta politika publikoetakoak» hitzaldiarekin. Etxebizitza eskuratzeko orduan zailtasun handienak dituzten familiak batez ere ama bakarrekoak direla azaldu zuen, eta zaurgarritasun-egoera hori ikusarazteko estatistika-datuetan hobeto ulertzen eta bilatzen irakatsi zigun.

Ikastaroa bukatzeko, martxan dauden proiektuen jarraipena egin eta sortuko diren proiektu berriak ezagutzeko bi urte barru berriz ere bertan elkartzeko asmoa baieztatu genuen parte-hartzaileok.

«Ordiziako Mapa Morea» parte-hartze prozesua abiaraziko dugu datorren astean

Girl with a Magnifying Glass, Smug - Glasgow

Genero Ikuspegitik udalerriko hiri-diagnostikoa egiteko prozesu parte-hartzailea jarriko dugu abian Ordizian.

Argazkia: Ordiziako Udala.

“Hiri Debekatuaren Mapa” bat baino gehiago. Era horretako mapen helburua hiri-ingurunea batez ere emakumeen segurtasun-ezaren ikuspegitik berrikustea izan ohi da. Baina Genero Ikuspegitik udalerri bat aztertzeak beste eremu asko ukitzen ditu, gehienetan nahikoa aintzat hartzen ez direnak hiri-plangintzan eta proiektuetan.

Eguneroko bizitza erdigunera, emakumeen begiradari eta esperientziei esker. Horretarako, Ordiziako espazio eta eraikin publikoen alderdi negatiboez gain, positiboak ere aztertuko dira, zortzi ardatzen arabera. 

Lau ardatz, batez ere ikuspegi negatiboa jasotzera bideratuko dira:

 1. Segurtasuna, erasoen eta mehatxuen aurrean.
 2. Babesa, kalte eta arriskuen aurrean, batez ere trafikoak eragindakoak.
 3. Irisgarritasun unibertsala.
 4. Oinezko eta bizikletazko mugikortasuna, eta garraio publikoa.

Beste lau ardatz, batez ere begirada positiboa jasotzera bideratuko dira:

 1. Ongizate eta osasun pertsonala.
 2. Elkarbizitza, ongizate komunitarioa.
 3. Lan erreproduktiboa, zaintza eta kontziliazioa.
 4. Presentzia, emakumeen adierazgarritasun erreal eta sinbolikoa.

Udalaren konpromisoak Mapa Morearekin. Udaletxean bertan formakuntzari eta parte-hartze prozesuari hainbat saio eskainiko dio zenbait udal teknikari eta ordezkarik. Gainera, udalak abiatu berri duen Irisgarritasun Planaren diagnostikoa eta lehentasunak ezartzeko baliatuko da Mapa Morea.

Formakuntza- eta partehartze-prozesua. Lau saio egitea aurreikusi dugu, eta horretaa gain, uztailean zehar ekarpenak online egiteko aukera ere zabalduko da:

Ekainak 23AurkezpenaGenero Ikuspegia hirigintzan: zergatik eta zertarako?
Ekainak 30Parte-hartzeaOrdiziako mapaketa Genero Ikuspegitik (1-4 ardatzak)
Uztailak 7Parte-hartzeaOrdiziako mapaketa Genero Ikuspegitik (5-8 ardatzak)
IraileanParte-hartzeaMapa More bateratuari ekarpenak egitea.
Irisgarritasun Planerako lehentasunak ezartzea.

Zenbat eta partehartze zabalagoa eta anitzagoa, orduan eta mapa baliotsuagoa. Prozesu honetan ez ditugu hirigintzan “adituak” behar, Ordizian bizitzen “arituak” baizik. Beraz, herriko edozein auzotan bizi edota bertako kaleetan orduak ematen dituen emakume orori daude zuzenduta saioak, adina, jatorria eta bizi-baldintzak edozein direla ere (eta nola ez, gizonezkoak ere ongi etorriak izango dira). 

Mapa Morea: genero ikuspegia herri irisgarriagoa sortzeko. Goierri Irrati Telebista.

Inspiración en… Dinamarca: Lokale og Anlægsfonden

Kulturcenter Kildevæld

Lokale og Anlægsfonden es una fundación danesa que promueve la construcción de equipamientos para la cultura, el deporte y la vida al aire libre. Según hemos entendido, esta fundación ofrece asesoramiento, subvenciones y financiación (unos 11 millones de euros anuales) para la construcción de determinados equipamientos y espacios. Al margen de que nos parezca una maravilla que exista este tipo de organizaciones, nos encanta su página web: tanto por el conocimiento que ponen a disposición del público, como por los propios proyectos que han impulsado, y que guardamos para inspirar las propuestas que realizamos. Entre ellos está KU.BE «La Casa de Cultura y Movimiento» (Frederiksberg), proyecto del conocido estudio MVRDV (más información e imágenes en su web).

KU.BE
KU.BE

Inspirazioa… Danimarkan: Lokale og Anlægsfonden

Gåsebjerg Sand

Lokale og Anlægsfonden Danimarkako fundazio bat da, kultura, kirol eta aire zabaleko bizitzarako ekipamenduen eraikuntza sustatzen duena. Ulertu dugunez, fundazio honek aholkularitza, diru-laguntzak eta finantzaketa eskaintzen ditu (urtean 11 milioi euro inguru) ekipamendu eta espazio jakin batzuk eraikitzeko. Era horretako erakundeak egotea zoragarria iruditzen zaigula alde batera utzita, izugarri gustatzen zaigu haien web orria: bai jendearen eskura jartzen duten ezagutzagatik, bai bultzatu dituzten proiektuengatik berengatik, egiten ditugun proposamenak inspiratzeko gordetzen baititugu. Tartean dago KU.BE «Kulturarako eta Mugimendurako Etxea» (Frederiksberg), MVRDV estudio ezagunaren proiektua (informazio eta irudi gehiago bere webgunean).

KU.BE
KU.BE

Plan de Accesibilidad de Arakaldo

Entre los trabajos realizados el año pasado se encuentra el Plan de Accesibilidad de Arakaldo. Siendo un pueblo pequeño, tratamos de medir bien las actuaciones propuestas, aplicando nuestra metodología: la accesibilidad, la seguridad en el tráfico y la integración de la perspectiva de género.

En Arakaldo las decisiones se discuten en la Herri-batzarra o asamblea, por lo que antes de la finalización de la redacción se realizó una presentación pública de las propuestas del plan. La convocatoria se realizó para el 21 de octubre de 2020 y este equipo redactor presentó el Plan de Accesibilidad, junto con el arquitecto municipal Karlos Renedo. En la presentación, además de informar del plan, se explicaron los criterios para su elaboración, que se pueden ver en el siguiente enlace:

Tras la presentación de las actuaciones se compartieron reflexiones sobre el orden de prioridad de éstas y sirvió, además, para enriquecer las propuestas y completarlas.

Tuvimos, por lo tanto, la oportunidad de estar en una Herri Batzarra, y salimos de allí con la impresión de que las reuniones entre vecinos y Ayuntamiento son habituales y que es eso lo que hace que se tomen las decisiones de forma conjunta, transparente y efectiva. Aiaraldea Gaur recogió la noticia con declaraciones del alcalde, Jabi Asurmendi:

Arakaldoko Irisgarritasun Plana

2020an burutu genituen lanen artean dago Arakaldoko Irisgarritasun Plana. Herri txikia izanik, proposatutako jarduketak ondo neurtzen saiatu ginen, betiere gure metodologia aplikatuz: irisgarritasunarekin batera, trafikoarekiko segurtasuna eta genero ikuspegiaren txertatzea, alegia.

Arakaldon Herri-batzarrean hartu ohi dira erabakiak eta Irisgarritasun Planaren kasuan, idazketa bukatu aurretik bertan aurkeztu zitzaien bertatatu ziren bizilagunei. Deialdia 2020ko urriaren 21erako egin zen eta idazketa talde honek, Karlos Renedo udal-arkitektoarekin batera, Irisgarritasun Plana aurkeztu zuen. Aurkezpenean, planaren berri emateaz gain hau osatzeko irizpideak ere azaldu ziren.

Jarduketak aurkeztu ondoren hauen lehenespen ordenari buruzko hausnarketak partekatu zituzten eta hauek aberasteko eta osatzeko ere balio izan zuen.

Herri Batzar batean egoteko aukera paregabea izan genuen, beraz: bizilagunak eta udala parez-pare erabakiak hartzen, gardentasun osoz eta modu erosoan, batzarrak sarri egiten dituztenaren seinale. Honen berri eman zuten Aiaraldea Gaur aldizkarian, Jabi Asurmendi alkatearen hitzekin:

Udalerriaren diagnostikoa Genero Ikuspegitik

(También puedes leer este post en castellano)

Nolakoa da nire udalerria Genero Ikuspegitik? Ba al dago konponbiderik hiri-diseinuaren aldetik nire hiriko puntu beltzen aurrean -eraso eta mehatxuei dagozkienak, kalte eta arriskuekin zerikusia dutenak edota irisgarritasunarekin lotutakoak-? Nola eragiten dio eskualdeko mugikortasun sistemak emakumeen eta gizonezkoen denboren erabileren kontziliazioari? Emakumeek eta gizonek aukera berberak al dauzkagu etxebizitza eskuratzeko edota auzoko, udalerriko zein eskualdeko baliabideetara iristeko? Nola eragiten dute gure auzoetako espazio publikoek lan erreproduktiboaren gain? Nola txerta ditzakegu zaintza lanak udal ekipamenduen diseinuan eta kudeaketan?

Projekta Urbes-eko aholkularitza lanean ildo nagusienetakoa dugu Genero Ikuspegiaren arabera eraikin, auzo, udalerri edota eskualdeen diagnostikoa egitea, emakumeen eta gizonezkoen arteko desberdinkeriak murriztea eta berdintasuna sustatzea helburu duten proposamenak lantzearekin batera. Metodologia malgu bat garatu dugu, lan bakoitzaren eskalara moldagarria, eta esparru desberdinei aplikagarria, bai dauden espazio publiko eta eraikinei, zein planifikazio eta proiektu dokumentuei.

Hiri Generograma - Generograma Urbano (Projekta Urbes)
Hiri Generograma – Generograma Urbano (Projekta Urbes)

Projekta Urbes-etik batez ere Euskadiko udalei eskaintzen diegu aholkularitza teknikoa, askotan beste administrazioek tokiko erakundeei ematen dizkieten laguntza ekonomikoetaz baliatuz. Post honetan azpimarratu nahi dugun diru-laguntza dugu hauetako bat, Emakundek ematen duena:

 • Ebazpena, 2018ko abenduaren 4koa, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendariarena, 2019ko ekitaldian Euskal Autonomia Erkidegoko udalerriei, koadrilei eta mankomunitateei diru-laguntzak emateko deialdia egin eta arautzen duena. Diru-laguntza horiek emakume eta gizonen berdintasunari buruzko diagnostikoak egiteko eta/edo berdintasunerako planak prestatu eta ebaluatzeko behar den laguntza teknikoa emateko bideratuko dira.
 • Diru-laguntzaren kudeaketa eta informazio gehiago: esteka.
 • Eskabideak aurkezteko epea: 2019ko urtarrilaren 31a.
 • Zenbatekoa: %75 (gehienez 15.000€ proiektua udalerri batek aurkezten badu, eta 30.000€ koadrila, mankomunitate edo udalerri-multzo batek aurkezten badu).

Projekta Urbes-ek Genero Ikuspegiaren araberako hirigintzan egin dituen lanen zerrenda, hastapenean diagnostiko bat barne hartzen dutenak :

 • Jardunean: Bilbo Metropolitarraren LZPean («PTP») Genero Ikuspegia txertatzea, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat.
 • Jardunean: Arrigorriagako HAPOan Genero Ikuspegia txertatzea.
 • Jardunean: Genero Ikuspegitik Markina-Xemeingo Eraikuntza- eta Hirigintza-Ordenantzak idaztea.
 • Jardunean: Zaratamo Eskolako kanpo-espazioen erabileraren diagnostikoa Genero Ikuspegitik.
 • 2018: Barakaldoko HAPOaren aldaketaren Generoaren araberako Eraginaren Ebaluazio-Txostena, 04-Calero (Burtzeña) esparruari dagokiona.
 • 2018: Basauriko HAPOan Genero Ikuspegia txertatzea.
 • 2018: Markina-Xemeingo HAPOaren Generoaren araberako Eraginaren Ebaluazio-Txostena.
 • 2017: Soraluzeko Mapa Morea: udalerriaren diagnostikoa Genero Ikuspegitik.
 • 2017: Arrigorriagako Irisgarritasun Plana, Genero Ikuspegiarekin.
 • 2017: Zarautzko Salberdin esparruko Hirigintza-Proiektuaren Ebaluazioa eta Proposamenak Genero Ikuspegitik.
 • 2016: Astigarragako Mapa Morea: udalerriaren diagnostikoa Genero Ikuspegitik.
 • 2015: Bilboko HAPOko Aurrerakinean Genero Ikuspegia txertatzea.
 • 2014: Andoaingo udalerriaren diagnostikoa Genero Ikuspegitik.
 • 2013: Irungo HAPOan Genero Ikuspegia txertatzea.

Baldintzak aldeko direnean, partaidetzazko diagnostikoak garatzen ditugu, aldez aurretik formazio trebakuntza prozesu bat behar dutenak. Erakunde publikoei Genero Ikuspegiaren araberako hirigintzan Projekta Urbes-ek eman dizkien formakuntzak:

 • Udaletan, Hirigintza eta beste arloetako teknikariei zein udal-ordezkariei:  Basauri, Lekeitio, Elgoibar, Calahorra, Amurrio, Soraluze, Arrigorriaga, Zarautz, Astigarraga, Irun.
 • Etxebizitza, Hirigintza eta Lurralde-Plangintzako erakundeetan, teknikariei: Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailburuordetza, Visesa, Alokabide, Bizkaiko Foru Aldundiko Lurralde Plangintzako Saila, Valentziako udaleko Hirigintza Saila.
 • Osasun arloko teknikariei: Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila, Madrilgo udala.

Diagnóstico del municipio desde la Perspectiva de Género

(Post hau euskaraz ere irakur dezakezu)

¿Cómo es mi municipio desde la Perspectiva de Género? ¿Existen soluciones de diseño urbano ante los puntos negros de mi ciudad, tanto desde el punto de vista de la seguridad frente a las agresiones y amenazas, como de la protección frente a perjuicios y riesgos, o la accesibilidad? ¿Cómo influye el sistema de movilidad de la comarca en la conciliación de los usos de los tiempos de mujeres y hombres? ¿Podemos las mujeres y los hombres acceder en igualdad de condiciones a la vivienda o a los recursos del barrio, el municipio o la comarca? ¿Cómo impactan los espacios públicos de nuestros barrios sobre el trabajo reproductivo? ¿Cómo podemos incorporar las tareas de cuidado en el diseño y gestión de nuestros equipamientos municipales?

Una de las principales líneas de trabajo de Projekta Urbes se basa en el diagnóstico de edificios, barrios, municipios y comarcas desde la Perspectiva de Género, junto con la elaboración de propuestas que tienen como objetivo la reducción de las desigualdades y el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres. Hemos establecido una metodología flexible que se adapta a la escala que requiere cada encargo y puede aplicarse tanto al entorno urbanizado y edificado, como a los documentos de planificación y proyecto.

Hiri Generograma - Generograma Urbano (Projekta Urbes)
Hiri Generograma – Generograma Urbano (Projekta Urbes)

En Projekta Urbes prestamos asistencia técnica principalmente a ayuntamientos de Euskadi, apoyándonos en muchos casos en ayudas económicas que conceden otras administraciones a entidades locales. Es el caso de la la subvención de Emakunde que queremos destacar en este post:

 • Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones, en el ejercicio 2019, a municipios, cuadrillas y mancomunidades de la Comunidad Autónoma de Euskadi destinadas a proporcionar la asistencia técnica necesaria para la realización de diagnósticos y/o elaboración y evaluación de planes para la igualdad de mujeres y hombres.
 • Gestión de la subvención y más información: enlace.
 • Presentación de solicitudes, plazo: 31 de enero de 2019.
 • Financiación: 75% (un máximo de 15.000€ si el proyecto es presentado por un municipio, y 30.000€ si es presentado por una cuadrilla, mancomunidad o agrupación de municipios).

Listado de los trabajos realizados por Projekta Urbes en el ámbito del urbanismo desde la Perspectiva de Género, en los que se incluye un trabajo inicial de diagnóstico:

 • En marcha: Integración de la Perspectiva de Género en el PTP de Bilbao Metropolitano, para la Diputación Foral de Bizkaia.
 • En marcha: Integración de la Perspectiva de Género en el PGOU de Arrigorriaga.
 • En marcha: Redacción de las Ordenanzas de Edificación y Urbanización de Markina-Xemein desde la Perspectiva de Género.
 • En marcha: Diagnóstico del uso de los espacios exteriores de Zaratamo Eskola desde la Perspectiva de Género.
 • 2018: Informe de la Evaluación del Impacto en función del Género de la Modificación del PGOU de Barakaldo referida al Ámbito 04-Calero (Burtzeña).
 • 2018: Integración de la Perspectiva de Género en el PGOU de Basauri.
 • 2018: Informe de la Evaluación del Impacto en función del Género del PGOU de Markina-Xemein.
 • 2017: Mapa Morea de Soraluze: diagnóstico del municipio desde la Perspectiva de Género.
 • 2017: Plan de Accesibilidad de Arrigorriaga con Perspectiva de Género.
 • 2017: Evaluación y Propuestas desde la Perspectiva de Género del Proyecto de Urbanización del área de Salberdin en Zarautz.
 • 2016: Mapa Morea de Astigarraga: diagnóstico del municipio desde la Perspectiva de Género.
 • 2015: Integración de la Perspectiva de Género en el Avance del PGOU de Bilbao.
 • 2014: Diagnóstico del municipio de Andoain desde la Perspectiva de Género.
 • 2013: Integración de la Perspectiva de Género en el PGOU de Irun.

Si las condiciones lo permiten, desarrollamos diagnósticos participados que requieren un proceso previo de formación.  Formaciones impartidas por Projekta Urbes a entidades públicas en relación al urbanismo desde la Perspectiva de Género:

 • Personal técnico y representantes municipales de Urbanismo y otras áreas de los ayuntamientos de Basauri, Lekeitio, Elgoibar, Calahorra, Amurrio, Soraluze, Arrigorriaga, Zarautz, Astigarraga, Irun.
 • Personal técnico de Vivienda, Urbanismo y Planificación Territorial: Viceconsejería de Vivienda del Gobierno Vasco, Visesa, Alokabide, Departamento de Planificación Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia, Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia.
 • Personal técnico del ámbito de la salud: Departamento de Salud del Gobierno Vasco, Ayuntamiento de Madrid.

Cursos de Verano UPV: «Salud en los barrios. Empoderamiento y participación comunitaria.»

Nos han invitado a participar en el curso de verano «Salud en los barrios. Empoderamiento y participación comunitaria.» de la UPV. Los días 2 y 3 de julio estaremos en el Palacio de Miramar de Donostia, compartiendo espacio y tiempo con gente que para nosotras son referentes desde hace tiempo, como Carme Borrell y Rafael Cofiño (de hecho aquí tenéis a Carme en el blog de Rafa).

El curso tomará el barrio como unidad de análisis y nuestra intervención se centrará en intentar acercar el lenguaje del urbanismo, tan ajeno a veces a la realidad, al de la salud comunitaria, para hablar de lo mismo: el espacio público como escenario de nuestras vidas, la importancia de estos espacios de relación para construir comunidad, la perspectiva de género como metodología de trabajo… Todo esto en 45′ para que podamos hablar después de experiencias comunes.