About

Hiri eta auzo osasungarriago eta bidezkoagoak sustatzen ditugu, pertsonen eguneroko bizitzan eta ongizate fisikoan, mentalean eta sozialean ingurune urbanizatuek eta eraikiek duten eragina oinarri hartzen duten diagnostikoen eta proiektuen bitartez. Horretarako hainbat ikuspegi hartzen ditugu ardatz, besteak beste generoa, zahartze aktiboa, haurtzaro autonomoa, aniztasun funtzionala edota ahalmen ekonomikoa.

Erakunde publikoentzako egiten dugu lan: alorren arteko zeharkakotasuna bultzatzeaz gain, politikarien, teknikarien eta hiritarren prestakuntza eta partehartzea sustatzen dituzten prozesuak proposatzen dizkiegu. Gure asmoa da erakunde hauek eraikin eta espazio publikoen plangintzan eta eraldaketan bideratzea, zaintza lanak, eguneroko mugikortasuna, jolasa, paseatzea edo bat-bateko harreman sozialak bezalako jarduerei lotutako beharretara moldatu ditzaten.

Herrikobarra 6
20800 Zarautz
 
Patxi Galarraga, arkitektoa
pgalarraga @ projekta.es
twitter: @patxigalarraga
linkedIN: Patxi Galarraga

 Miren Vives, arkitektoa
mvives @ projekta.es
twitter: @mirenvives
linkedIN: Miren Vives

Promovemos ciudades y barrios más saludables y equitativos, mediante diagnósticos y proyectos basados en el impacto de los entornos urbanizado y construido sobre la vida cotidiana de las personas y su bienestar físico, mental y social. Nos apoyamos para ello en perspectivas como el género, el envejecimiento activo, la infancia autónoma, o la diversidad funcional o la capacidad económica.

Trabajamos para entidades públicas, a las que proponemos procesos que impulsan la transversalidad entre áreas y la formación y participación de responsables políticos, técnicos y ciudadanía. Nuestro objetivo es orientar a estas entidades en la planificación y transformación de edificios y espacios públicos para adaptarlos a necesidades vinculadas a actividades como los trabajos de cuidado, la movilidad cotidiana, el juego, el paseo o las relaciones sociales espontáneas.