Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntzak, udal-plangintzan eta -hirigintzan genero-ikuspegia txertatzeko.

Ondarroa

2021eko deialdiaren oinarriak datozen egunotan argitaratuko dira, baina Irekian ikus ditzakegu puntu nabarmenenak:

 • Xedea: genero-ikuspegia duten dokumentuak egiteko behar den laguntza teknikoa kontratatzearen ondoriozko gastuak finantzatzea.
 • Zenbatekoa: gehienez 20.000 euro udal bakoitzeko (laguntzek 200.000 euroko zuzkidura dute guztira). Aurreko deialdietan gastuen %90a estaltzen zen, argitaratzen dutenean ikusiko dugu puntu hau mantentzen den.
 • Eskaerak aurkezteko epea: hilabete, Agindua EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Lerro honek bi deialdi izan ditu aurretik (2017 eta 2019), duela ia 10 urteko diru-laguntza isolatu eta aitzindariari gehitu beharrekoak. Erreferentzia gisa, Projekta Urbes kontratatzeko laguntza horiek jaso zituzten udalak jaso ditugu:

 • 2012: Irun.
 • 2017: Arrigorriaga, Basauri, Markina-Xemein.
 • 2019: Astigarraga, Oñati, Ondarroa, Orio.

Subvenciones del Gobierno Vasco para la integración de la perspectiva de género en el planeamiento y urbanismo municipales.

Las bases de la convocatoria de 2021 se publicarán en los próximos días, pero ya podemos ver los puntos más destacados en Irekia:

 • Objeto: financiar los gastos derivados de la contratación de la asistencia técnica necesaria para la elaboración de documentos con perspectiva de género
 • Importe: hasta 20.000 euros por ayuntamiento (las ayudas tienen una dotación total de 200.000 euros). En convocatorias anteriores se cubría el 90% de los gastos, cuando la publiquen veremos si se mantiene este punto.
 • Plazo de presentación de solicitudes: un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la Orden en el BOPV.

Esta línea ha contado con dos convocatorias anteriores (2017 y 2019), que habría que sumar a una subvención aislada y pionera de hace casi 10 años. Como referencia, recogemos los ayuntamientos que recibieron estas ayudas para contratar a Projekta Urbes:

 • 2012: Irun.
 • 2017: Arrigorriaga, Basauri, Markina-Xemein.
 • 2019: Astigarraga, Oñati, Ondarroa, Orio.

PROJEKTA URBESen lankide baten bila ari gara

Girl with a Magnifying Glass, Smug - Glasgow

Kontratupeko langilea edo lankide autonomoa.

Miren Vives eta Patxi Galarraga arkitektuok osatzen dugu Projekta Urbes: erakunde publikoentzako (Udalak, Aldundiak, Eusko Jaurlaritza) Arkitekturaren eta Hirigintzaren inguruko zerbitzuak eskaintzen ditugu, aholkularitza arloan batez ere. Gure berezitasuna da esparru tekniko horietan gizartearen ongizatea erdigunean jarrita jarduten dugula, Jasangarritasuna, Osasuna, Ekitatea eta Zaintza ardatz hartuta.

Azken urteotan garatu ditugun lan gehienak lau esparru hauetan koka daitezke: (1) udalerrien diagnostikoa irisgarritasunaren ikuspegitik eta honen araberako Irisgarritasun Plana, (2) udalerrien diagnostikoa eta proposamenak Genero-Ikuspegitik, (3) udaletako hiri-plangintzan Genero-Ikuspegia txertatzea, eta (4) parte-hartze-prozesuen diseinua eta gidaritza.

Urteek aurrera egin ahala gero eta enkargu gehiago iristen zaigu, baina lanaren kalitateari eutsi nahi badiogu lankide bat beharko dugu bulegoko lanari aurre egiteko, batez ere bezeroari ematen diogun txostenaren edo proiektuaren idazketan.

Funtzioak

Batez ere:

 • Memoriak idaztea, taulak osatzea eta egokitzea, irudiak moldatzea eta txostenak editatzea.
 • Datuak biltzea eta interpretatzea, informazioa antolatzea (taulatan, grafikoetan, mapatan) eta diagnostikoak osatzea.

Tarteka:

 • Landa-lana (teknikoa eta soziala, kuantitatiboa eta kualitatiboa): argazkiak hartzea, neurketak egitea…

Profila

Formakuntza:

 • Gizarte-Zientziak, Ingurumen-Zientziak, Geografia, Arkitektura, Arkitektura Teknikoa.
 • Positiboki baloratuko ditugu gai hauen inguruko formazioa edo ezagutza: feminismoa, 2030·Agenda.

Tresna informatikoak:

 • Ezinbestekoa izango da ohiko tresna ofimatikoak erabat menderatzea.
 • Positiboki baloratuko dugu tresna hauek menderatzea: GIS, datu baseak.

Esperientzia:

 • Bi urte, eskaintzarekin zerikusia duten lanetan.
 • Positiboki baloratuko dugu lan autonomoan jardun izana.
 • Positiboki baloratuko dugu gizarte-konpromisoarekin zerikusia duen esperientzia.

Hizkuntzak:

 • Euskaraz eta gazteleraz, ahoz eta idatziz, zehaztasunez eta zuzen egiteko gaitasun altua.

Baldintzak

Langile autonomoa bazara, epe jakin baterako edo proiektu zehatz batzuri lotutako lankidetza-konpromisoa ados dezakegu.

Kontratupeko langilea izan nahi baduzu, hona eskaintzen ditugun baldintzak:

 • 2021eko Urriaren 1ean hasita, lan-hitzarmenaren arabera 6 hilabeteko kontratua (lan-zamaren arabera luzatzeko aukera).
 • Lantokia: Zarautz. Bulegoa autobus eta tren geltokietatik hiruzpalau minutura dago eta positiboki baloratuko dugu laneko joan-etorrietarako kotxez bide luzea egin beharrik ez izatea.
 • Jardunaldia: lanaldi erdia/osoa (kontziliazio-neurrietara egokituko gara).

Eskaerak

Mesedez, bidali zuen aurkezpenak info@projekta.eus helbidera, 2021eko Irailaren 5a baino lehen.

Udalerriaren diagnostikoa Genero Ikuspegitik

(También puedes leer este post en castellano)

Nolakoa da nire udalerria Genero Ikuspegitik? Ba al dago konponbiderik hiri-diseinuaren aldetik nire hiriko puntu beltzen aurrean -eraso eta mehatxuei dagozkienak, kalte eta arriskuekin zerikusia dutenak edota irisgarritasunarekin lotutakoak-? Nola eragiten dio eskualdeko mugikortasun sistemak emakumeen eta gizonezkoen denboren erabileren kontziliazioari? Emakumeek eta gizonek aukera berberak al dauzkagu etxebizitza eskuratzeko edota auzoko, udalerriko zein eskualdeko baliabideetara iristeko? Nola eragiten dute gure auzoetako espazio publikoek lan erreproduktiboaren gain? Nola txerta ditzakegu zaintza lanak udal ekipamenduen diseinuan eta kudeaketan?

Projekta Urbes-eko aholkularitza lanean ildo nagusienetakoa dugu Genero Ikuspegiaren arabera eraikin, auzo, udalerri edota eskualdeen diagnostikoa egitea, emakumeen eta gizonezkoen arteko desberdinkeriak murriztea eta berdintasuna sustatzea helburu duten proposamenak lantzearekin batera. Metodologia malgu bat garatu dugu, lan bakoitzaren eskalara moldagarria, eta esparru desberdinei aplikagarria, bai dauden espazio publiko eta eraikinei, zein planifikazio eta proiektu dokumentuei.

Hiri Generograma - Generograma Urbano (Projekta Urbes)
Hiri Generograma – Generograma Urbano (Projekta Urbes)

Projekta Urbes-etik batez ere Euskadiko udalei eskaintzen diegu aholkularitza teknikoa, askotan beste administrazioek tokiko erakundeei ematen dizkieten laguntza ekonomikoetaz baliatuz. Post honetan azpimarratu nahi dugun diru-laguntza dugu hauetako bat, Emakundek ematen duena:

 • Ebazpena, 2018ko abenduaren 4koa, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendariarena, 2019ko ekitaldian Euskal Autonomia Erkidegoko udalerriei, koadrilei eta mankomunitateei diru-laguntzak emateko deialdia egin eta arautzen duena. Diru-laguntza horiek emakume eta gizonen berdintasunari buruzko diagnostikoak egiteko eta/edo berdintasunerako planak prestatu eta ebaluatzeko behar den laguntza teknikoa emateko bideratuko dira.
 • Diru-laguntzaren kudeaketa eta informazio gehiago: esteka.
 • Eskabideak aurkezteko epea: 2019ko urtarrilaren 31a.
 • Zenbatekoa: %75 (gehienez 15.000€ proiektua udalerri batek aurkezten badu, eta 30.000€ koadrila, mankomunitate edo udalerri-multzo batek aurkezten badu).

Projekta Urbes-ek Genero Ikuspegiaren araberako hirigintzan egin dituen lanen zerrenda, hastapenean diagnostiko bat barne hartzen dutenak :

 • Jardunean: Bilbo Metropolitarraren LZPean (“PTP”) Genero Ikuspegia txertatzea, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat.
 • Jardunean: Arrigorriagako HAPOan Genero Ikuspegia txertatzea.
 • Jardunean: Genero Ikuspegitik Markina-Xemeingo Eraikuntza- eta Hirigintza-Ordenantzak idaztea.
 • Jardunean: Zaratamo Eskolako kanpo-espazioen erabileraren diagnostikoa Genero Ikuspegitik.
 • 2018: Barakaldoko HAPOaren aldaketaren Generoaren araberako Eraginaren Ebaluazio-Txostena, 04-Calero (Burtzeña) esparruari dagokiona.
 • 2018: Basauriko HAPOan Genero Ikuspegia txertatzea.
 • 2018: Markina-Xemeingo HAPOaren Generoaren araberako Eraginaren Ebaluazio-Txostena.
 • 2017: Soraluzeko Mapa Morea: udalerriaren diagnostikoa Genero Ikuspegitik.
 • 2017: Arrigorriagako Irisgarritasun Plana, Genero Ikuspegiarekin.
 • 2017: Zarautzko Salberdin esparruko Hirigintza-Proiektuaren Ebaluazioa eta Proposamenak Genero Ikuspegitik.
 • 2016: Astigarragako Mapa Morea: udalerriaren diagnostikoa Genero Ikuspegitik.
 • 2015: Bilboko HAPOko Aurrerakinean Genero Ikuspegia txertatzea.
 • 2014: Andoaingo udalerriaren diagnostikoa Genero Ikuspegitik.
 • 2013: Irungo HAPOan Genero Ikuspegia txertatzea.

Baldintzak aldeko direnean, partaidetzazko diagnostikoak garatzen ditugu, aldez aurretik formazio trebakuntza prozesu bat behar dutenak. Erakunde publikoei Genero Ikuspegiaren araberako hirigintzan Projekta Urbes-ek eman dizkien formakuntzak:

 • Udaletan, Hirigintza eta beste arloetako teknikariei zein udal-ordezkariei:  Basauri, Lekeitio, Elgoibar, Calahorra, Amurrio, Soraluze, Arrigorriaga, Zarautz, Astigarraga, Irun.
 • Etxebizitza, Hirigintza eta Lurralde-Plangintzako erakundeetan, teknikariei: Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailburuordetza, Visesa, Alokabide, Bizkaiko Foru Aldundiko Lurralde Plangintzako Saila, Valentziako udaleko Hirigintza Saila.
 • Osasun arloko teknikariei: Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila, Madrilgo udala.