HIRIBILTZEN, ibiltzea topagune

Ilusioz bete gaituen ekimen bat aurkeztu nahi dizuegu. HIRIBILTZEN deitu diogu HIRIBILI-ren bertsio ludikoago honi. Azalpenak bere webgune propioan dauden arren hemen errepikatuko ditut, hedapena zabaldu asmoz. Munduari Bira 84 egunetan erronka udaberrian gertatuko den arren, urtarrilak 22tik 24ra bitartean probatuko dugu. Parte hartzera animatu zaitezte! Ibilaldi bat partekatu norbaitekin, elkarrizketarako tarte bat hartu eta batu kilometroak 40.075 km asko bait dira!

HARTU PARTE!

Datozen ostiral, larunbat eta igandean 11:00etan elkartuko gara NAUTICO ondoan, egunero ibilaldi desberdin bat eginez HIRIBILTZEN ezagutzeko. Guztira 200 txartel prestatu ditugu: informa zaitez eta erreserbatu zure txartela debalde. Gainera, esperientzia probatu nahi duzuenok egitasmoa hobetzeko proposamenak egiteko aukera izango duzue.

Jarrai eta partekatu esperientzia: hiribiltzen.eu
twitter/instagram: #hiribiltzen
facebook.com/hiribiltzen

gif_HIRIBILTZEN

HIRIBILTZEN, hirian biltzen eta ibiltzen. Ekimenaren helburu nagusienak bi dira. Batetik, herri eta hirietan konpainian egindako ibilaldiak nabarmentzea eta sustatzea, ongizate fisiko, emozional eta sozial iturri bezala. Eta bestetik, ezberdinen artean milaka topaketa, ibilaldi eta elkarrizketa eragitea.

hiribiltzen-planua-01
HIRIBILTZEN talde-erronka itxura duen esperientzia bat da: Apirilaren 6a eta Ekainaren 29a arteko 84 egunetan (2.016 ordu) Donostiatik irten gabe munduari bira ematea, “ezberdinek” osatutako bikote edo taldeek milaka ibilaldietan egindako distantziak batuz.

BALIZA mini
Distantziak neurtzeko, detektagailudun sei baliza jarriko ditugu Tenis eta Sagues arteko ibilbidean.

 4 TXARTEL

2.016 txartel banatuko ditugu. Izenemate epea zabaldutakoan, parte hartu nahi baduzu zure HIRIBILTZEN txartela aukeratu beharko duzu, Donostiarekin duzun harremanaren arabera.

CHECKING3 mini

Ibilian balizak txartelekin ikutuaz, bikote edo taldeek kilometroak gehituko dituzue, baldin eta txartel desberdinak badauzkazue. Hala, prestatzen ari garen hiribiltzen.eu webguneak bi atal nagusi izango ditu: batetik, 24 orduro eguneratuko den kilometro-kontagailua, eta bestetik, zuen testu eta argazkiekin osatuko den talde-kontakizuna.

HIRIBILTZEN, el paseo como encuentro

Os presentamos una iniciativa que nos ilusiona mucho. La hemos llamado HIRIBILTZEN y es una versión lúdica de HIRIBILI. Aunque La Vuelta al Mundo en 84 días se celebrará en primavera, vamos a probar la experiencia del 22 al 24 de enero. Os animamos a participar. Comparte una caminata y una conversación con alguien y suma kilómetros; 40.075 km son muchos!

¡PARTICIPA!

Los próximos viernes, sábado y domingo nos reuniremos a las 11:00 junto al NAUTICO, para conocer HIRIBILTZEN con un paseo distinto cada día. Hemos preparado 200 tarjetas en total: infórmate y reserva tu tarjeta gratis. Además, las personas que queráis probar la experiencia tendréis la oportunidad de proponer mejoras al proyecto.

Sigue y comparte la experiencia: hiribiltzen.eu
twitter/instagram: #hiribiltzen
facebook.com/hiribiltzen

gif_HIRIBILTZEN

HIRIBILTZEN, un juego de palabras en torno a la ciudad, el encuentro y el caminar. El objetivo de la iniciativa es doble. Por un lado, reconocer y fomentar la práctica habitual de la caminata urbana en compañía como fuente de bienestar físico, emocional y social. Por el otro, provocar miles de encuentros, paseos y conversaciones entre diferentes.

hiribiltzen-planua-01
HIRIBILTZEN es una experiencia con forma de reto colectivo: dar la vuelta al mundo sin salir de Donostia en los 84 días (2.016 horas) que hay entre el 6 de Abril y el 29 de Junio, sumando las distancias recorridas en miles de paseos por parejas o grupos formados por «diferentes».

BALIZA mini
Para medir las distancias, instalaremos seis balizas detectoras en un recorrido entre el Tenis y Sagüés.

 4 TXARTEL

Distribuiremos 2.016 tarjetas. Cuando abramos el plazo de inscripción, si quieres participar deberás elegir entre uno de los 4 modelos de tarjeta en función de tu vínculo con Donostia.

CHECKING3 mini

Tocando las balizas con vuestras tarjetas mientras paseáis, las parejas o grupos aportaréis kilometros siempre que tengáis tarjetas diferentes. Así, la web hiribiltzen.eu que estamos preparando está compuesta básicamente por dos elementos: por un lado, un cuentakilómetros que se actualizará cada 24 horas, y por el otro, un relato colectivo construido a partir de vuestros textos y fotografías.

ACTIVE URBES komunikabideetan: Udalerri Aktiboak II Jardunaldia Eskoriatzan

ESKORIATZA GOIENA BIDEOA

Duela hamar egun hainbat lagun elkartu ginen Eskoriatzan, bertako udalak eta Osakidetzak antolatutako Debagoienako eta Debabarrenako Udalerri Aktiboen II Jardunaldia egiteko. Antolaketaz arduratu ziren Aitziber Garmendia (Osasun Publikoa) eta Rosa Lasagabasterren (udaletxeko kirol teknikaria) lan bikainari esker, jardunaldiak giro polita izan zuen, eta hainbat ikuspegitatik hitzegin genuen ariketa fisikoaren sustapenari buruz. Guk «Hirigintza aktiboaz» eta herritar aktiboagoak izateko hirigintzak jokatu lezakeen paperaz hitzegin genuen. Hemen Goiena Debagoienako komunikabideak eginiko laburpen bideoa.

Unas cincuenta personas participan en la primera caminata de Ermua Mugi!

El pasado 11 de junio unas cincuenta personas participaron en la primera de las cuatro caminatas programadas a través de la red de Circuitos Saludables de Ermua.

grupo-ermua

La actividad es fruto del programa Ermua Mugi! que están desarrollando conjuntamente las concejalías de Deportes y de Servicios Sociales, con la colaboración del Departamento de Salud del Gobierno Vasco y del Centro de Salud de Ermua. En el recorrido inaugural han participado cerca de una treintena de personas de más de 64 años de edad, en compañía con una docena de personas voluntarias del hospital psiquiátrico de día que Osakidetza tiene en Ermua. Y también por el alcalde en funciones, Carlos Totorika, la técnica de Salud Pública Enar Ortuondo y personal de la empresa Athlon, que atiende el Punto Local de Orientación para la Actividad Física.
Además, muchas de las personas caminantes pudieron estrenar su pulsera Hiribili en los cuatro detectores instalados en esta parte de la red en Zubiaurre, San Antonio, San Lorenzo y Sallabente. Además, al final de la caminata pudieron disfrutar de unas frescas tajadas de sandía y melón.

Más información de la noticia, en la web municipal.

Berrogeita hamar lagun inguru ErmuaMugi!-ko lehenengo ibilaldian

Pasa den ekainaren 11n berrogeita hamar bat lagun inguruk parte hartu zuen Ermuko Ibilbide Osasungarrien sarean programatutako lau ibilbideetatik egin den lehen taldeko paseoan.

grupo-ermua

Jarduera Ermua Mugi! programaren baitan dago, Kirol eta Gizarte Zerbitzuen Zinegotzigoek garatuta, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren eta Ermuko Osasun-zentroaren elkarlanarekin. Estreinu egunean jarduerak 64 urtetik gorako berrogeita hamar lagun inguru bildu du, eta ibilbidean zehar Eguneko Psikiatria Zentroko dozena bat bolondres izan dute lagun. Baita, jardunean alkate den Carlos Totorika, Osasun Publikoko teknikari Enar Ortuondo eta Athlon enpresako langileak, Jarduera Fisikoaren Orientaziorako Tokiko Puntua artatzen dutenak.
Ibiltari askok bere pultsera estreinatu ahal izan zuen sareko adar honek Zubiaurren, San Antonion, San Lorenzon eta Sallabenten dituen lau detektagailuetan. Ibilaldiaren amaierako hamaiketakoan berriz, sandia eta meloi freskoa izan zituzten aukeran.

Informazio gehiago udal webgunean.

Presentan en Ermua la red de Circuitos Saludables Inteligentes

El pasado 5 de junio un equipo de profesionales multidisciplinar presentó en el Ayuntamiento la Red de Circuitos Saludables Inteligentes de Ermua.
hrbl ermua aurkezpena
Intervinieron el alcalde en funciones Carlos Totorika, las Técnicas de Salud Pública en la comarca interior Enar Ortuondo y Gemma Rodríguez, Ronald Rodríguez (preventivista del Hospital de Mendaro), Merche González (directora del Área Sociocultural del Ayuntamiento), Antton García (coordinador deportivo del Instituto Municipal de Deportes), Javi Calvo (Departamento de Sanidad), José Egido (JUAP y director del Centro de Salud de Ermua), Amaia Tellería (Centro de Salud) y representantes de la empresa Athlon que atiende el Punto de Orientación para la Actividad Física.

Enlace a la noticia en la web municipal.

Ermuko Ibilbide Osasungarri Adimendunen sarea aurkeztu dute

Pasa den ekainaren 5ean osasun, kirol eta udaleko profesional talde batek Ermuko Osasunbide Adimendunen Sarea aurkeztu zuen Udaletxean.

hrbl ermua aurkezpena

Aurkezpenean partaide izan ziren Carlos Totorika jarduneko alkatea, Eusko Jaurlaritzaren Osasun Zerbitzuko Enar Ortuondo eta Gemma Rodríguez teknikariak, Mendaro ospitaleko prebentzio alorreko Ronald Rodriguez, Gizarte eta Kulturako zuzendari Merche Gonzalez, kirol koordinatzaile dugun Antton Garcia, Osasun Saileko Javi Calvo, Osasun zentroko zuzendari José Egido eta bere lankidea Amaia Telleria, eta aholkularitza Zerbitzua eskaintzen duen Athlon enpresako bi kide.

Informazio gehiago udal webgunean.

 

Recorridos Urbanos – Hábitats para el Deporte

Los días 26 y 27 de marzo se celebrarán los X Encuentros de Políticas Deportivas en los Municipios. Active Urbes estará allí para presentar la ponencia «Recorridos Urbanos», el contexto en el que hemos desarrollado la propuesta HIRIBILI.

KIROLHABITAT-2015
Defendemos el circuito urbano como el equipamiento deportivo que mejor se ajusta a las necesidades y capacidades de una parte importante de la población, siendo capaz de responder a la heterogeneidad de perfiles en el envejecimiento. Los recorridos urbanos son, por lo tanto, una propuesta deportiva inclusiva desde todas las perspectivas ━capacidad o condición física, nivel socio-económico, género y generación, origen y cultura━ y adecuada para iniciar a gran parte de la población inactiva en la práctica del deporte. En este contexto hemos desarrollado HIRIBILI, una propuesta que considera los recurridos urbanos como equipamiento deportivo, acondicionado y señalizado para caminar y correr con seguridad y calidad.

Hiri Ibilbideak – Kiroletarako Habitat Egokiak

Martxoaren 26 eta 27an ospatuko dira Irungo FICOBAn Udal Kirol Politiken X. Topaketak. Bertan izango gara «Hiri ibilbideak» aurkezten, HIRIBILI proposamena prestatzera eraman gaituen testuingurua, alegia. KIROLHABITAT-2015

Kanpoan, norbere kasa eta konpainian: gizartearen zati zabal baten nahiak, gaitasunak eta beharrak asetzen dituen kirol-eskaintza egokiena hiri ibilbideak direla defendatzen dugu. Proposamen barneratzailea da gainera, edozein baldintza fisiko, maila sozio-ekonomiko, genero eta generazio, jatorri eta kulturara egokitzen dena. Testuinguru honetan kokatzen da HIRIBILI proposamena. Osasunbide Adimendunak diseinatu, seinaleztatu eta hornituz herritarren ongizatea hobetzekoa du xede hiri ibilbideen bitartez. Teknologia darabilgu monitorizazio, sustapen eta dinamizaziorako.