Genero Ikuspegia Bilboko HAPOaren Aurrerakinean

(Leer el artículo en español)

Bilboko HAPOaren Aurrerakin dokumentua lantzen ari zen LKS-k genero ikuspegia bertan nola txertatu aztertzeko aholkularitza eskatu zigun, eta lan-taldean parte-hartzeko aukera izan dugu azken urtean zehar. Lan interesgarria izan da, aurrerapen dokumentuan ezarri ohi baitira Hirigintza Plan Orokorraren gida-lerroak, hau da, helburu orokorrak.

20161004_112212

Lanaren lehen zatia Informazio Memoria aztertzea izan zen, bertan sumatu genituen generoari buruzko gabeziak detektatu eta konpontzeko asmoz. Lanaren atal honen emaitza izan zen IV. eranskina. Legeria betetzeko genero ikuspuntuaren integratzerako dokumentu osagarria. Eranskin honen bitartez gabezia horiei erantzun nahi izan da, ondorio hauek ikusgai eginez:

 • Bilbon ere, zahartzaroak emakume aurpegia duela
 • Bilboko emakumeek errenta pertsonal baxuagoa daukatela
 • Emakumeek denbora-baliabide gutxiago dituztela
 • Bilbon segurtasun-eza handiagoa dela emakumeentzat

HAPOaren Proposamen Dokumentua osatzeko orduan, lau ondorio hauek hirigintzaren tresnetara hurbiltzeko bi lan-lerro definitu dira:

 • Segurtasuna: espazio publikoaren erabileran segurtasun pertzepzioa hobetzeko baldintzak kontuan hartu.
 • Denboraren kudeaketaren aldarrikapena: generoaren ikuspegitik, hiriaren konfigurazioak denbora pertsonalean duen eragina kontuan hartu beharreko aldagaia da.

Hiria guztiok eskura izan dezagun, honek konpaktua, konplexua, hurbila, irisgarria eta segurua izan behar du, besteak beste. Eta guzti hau zeharka lor daiteke soilik, helburuak zehaztu ondoren esparru bakoitzak bere tresnak erabiliz.

 

Perspectiva de género en el Avance del PGOU de Bilbao

(Irakurri artikulua euskaraz)

Este último año hemos tenido la oportunidad de trabajar en un interesante grupo de trabajo para introducir la perspectiva de género en el Avance del Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao, colaborando con LKS. El documento de Avance es el que define los objetivos del Plan, por lo que se trata de un momento clave de la planificación.
20161004_112246

La primera parte del trabajo se realizó sobre la Memoria Informativa, con el fin de detectar carencias existentes respecto al tema y proponer información complementaria. Esta parte del trabajo supuso la posterior redacción del Anexo IV. Documento complementario al estudio socio-urbanístico del avance de la revisión del PGOU de Bilbao para la integración de la perspectiva de género en cumplimiento del marco normativo en materia de igualdad. Mediante este anexo se pretendía responder a esas carencias, visibilizando y justificando estas cuatro conclusiones:

 • El envejecimiento en Bilbao tiene rostro de mujer.
 • La mujer bilbaína dispone de menor renta personal.
 • La mujer dispone de menos recursos temporales.
 • Bilbao es más insegura para la mujer.

Estas cuatro conclusiones visibilizan la situación de desventaja social en la que se encuentran las mujeres, también en Bilbao, y nos llevaron a definir las dos líneas de actuación que se adecuan a las propuestas de actuación desde una perspectiva de género:

 • La seguridad. El urbanismo que se planifique puede crear las condiciones favorables para contribuir a incrementar la seguridad en el espacio público.
 • La reivindicación de la gestión del tiempo. Desde la perspectiva de género se debe considerar el tiempo en la planificación de la ciudad, ya que la configuración de ésta repercute en el tiempo personal de las personas.

El uso equitativo y justo de la ciudad se da en una ciudad compacta, compleja, cercana, accesible y segura, entre otras cualidades. Y todo ello es posible desde una actuación transversal, con unos objetivos bien definidos, utilizando las herramientas disponibles en cada ámbito de trabajo.

Orioko HAPOaren ELEa

Atzo UEUk antolatutako Lurraldea & Hizkuntza – Oraina & Geroa III.jardunaldietan parte hartzeko aukera izan genuen. Ipuina dirudien arren (Orioko igelaren hitza ere izan zitekeen) kontakizuna izan da gurea, hiri antolamendurako planak hizkuntzaren ezagutza eta erabileran izan dezakeen eragin linguistikoa aztertzerakoan ikasitakoaren kontakizuna.

argazkiaren iturria, UEU
(argazkiaren iturria, UEU)

Orioko Udala Hiri Antolamenduko Plan Orokor (HAPO) berria ari da lantzen eta, lanketa horren barruan, Eragin Linguistikoaren Ebaluazioa (ELE) egin du, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta UEMAren babesarekin eta Elhuyar Aholkularitza eta guk osatutako laguntza teknikoarekin. Oraingoz atzoko aurkezpena uzten dizuet eskura, etorkizun labur batean piska bat sakontzeko astia aurkituko dudan esperantzarekin.

Eguneratzea: 

Imanol Azkue aurreratu zait eta gaur bertan argitaratu du Elhuyar komunitatearen webgunean lanari buruzko azalpen sakon eta argia. Beraz, bertara bideratuko zaituztet, ez bait dut nik hobeto azalduko.

HAPO-a eta eragin linguistikoa Orio 

Eguneroko bizitzarako arkitektura eta hirigintza. Hitzaldia DAGET-en

Donostiako Arkitektura Eskolako Berdintasun Batzordeak antolatutako «Eguneroko bizitzarako arkitektura eta hirigintza» jardunaldietan parte hartzeko aukera izan dugu.

kartela_def

Bertan genero ikuspegia plangintzan txertatzeari buruz ditugun bi esperientziak kontatu ditugu:

 • Irungo HAPNaren Diagnostikoa, Ebaluazioa eta Egokitzapena Genero Ikuspegitik
 • Bilboko HAPOaren Aurrerapenean Genero Ikuspegia txertatzea

Ondorengo aurkezpenean ikus dezazue aurkezpena.

Hitzaldian aipatzen diren kontzeptuak hobeto ulertzeko bibliografia txiki bat prestatu genuen. Hementxe duzue eskura:

Bibliografia labur osatugabea

Irunen egindako txostena, berriz, lotura honetan eskura dezakezue:

Irungo HAPNaren Diagnostikoa, Ebaluazioa eta Egokitzapena Genero Ikuspegitik

Eta hemen gaztelaniaz:

Diagnóstico, Evaluación y Adecuación del PGOU de Irun en relación a la Igualdad de Mujeres y Hombres

Eskoletako kanpo espazioak eta hezkidetza

Martxoak 8 dela eta  Steilas sindikatuko Emakume Idazkaritzak hezkidetzari buruzko Unitate Didaktikoa eta Monografiko bat argitaratu ditu. Argitalpen honetarako prestatu genuen Patxi Galarraga eta neronek ondoko «Eskoletako kanpo espazioak eta hezkidetza»-ri buruzko artikulu hau. Bertan laburbildu nahi izan ditugu azken urteotan ezagutu ditugun zenbait esperientzia eta iaz Elgoibarko Kalamua Guraso Elkartearekin batera egindako elgoiBERDIN ekimena.

Eskoletako kanpo espazioak

Con motivo del 8 de marzo, la Secretaría de la Mujer del sindicato Steilas ha publicado una Unidad Didáctica y un Monográfico sobre la coeducación. El artículo sobre los «Espacios exteriores de las escuelas y la coeducación» (sólo en euskara) es un compendio de distintas experiencias europeas y de la iniciativa elgoiBERDIN, llevada a cabo junto con la Kalamua Guraso Elkartea el año pasado.

«Dones Treballant» | Col·lectiu Punt 6

Col·lectiu Punt 6-ek argitarapen berri bat aurkeztu du, «Dones Treballant. Guia de reconeixement urbà amb perspectiva de gènere»

Gida honen helburu nagusia hiriaren eraldaketan lan egin nahi duten emakumeei tresna egokiak helaraztea da. Seguru gaude asko ikasiko dugula lan honen bitartez.

Dones Treballant

Col·lectiu Punt 6 ha presentado la publicación «Dones Treballant. Guia de reconeixement urbà amb perspectiva de gènere»

El objetivo principal de esta guía es el de proporcionar herramientas de trabajo a las asociaciones de mujeres que pretendan ejercer su influencia en la trasformación urbana. Seguro que aprenderemos mucho de este trabajo.

Estudios urbanos, género y feminismo. Col·lectiu Punt 6.

Ez dugu oraindik Col·lectiu Punt 6-en «Estudios urbanos, género y feminismo. Teorías y Experiencias» argitarapena irakurtzeko astirik izan, baina artikulu bilduma hau gure liburutegian ezinbestekoa bihurtuko denaren zalantzarik ez dut: Anna Bofill Levi, Ines Sanchez de Madariaga, Eva Kail, Adriana Cioccoletto, Blanca Gutierrez, Josep Maria Montaner, Hiria Kolektiboa, Gea 21,… Eta hauek lehen begiratuan ezagutu ditugunak baino ez dira.

Estudios Urbanos-portada

Aun no hemos tenido tiempo de leer la nueva publicación del Col·lectiu Punt 6 «Estudios urbanos, género y feminismo. Teorías y Experiencias» pero estamos seguros de que esta colección de artículos se convertirá en un imprescindible en nuestra biblioteca. A primera vista hemos localizado nombres conocidos como los de Anna Bofill Levi, Ines Sanchez de Madariaga, Eva Kail, Adriana Cioccoletto, Blanca Gutierrez, Josep Maria Montaner, Hiria Kolektiboa, Gea 21,…

Motivaciones de la Carta Europea de las Mujeres en la Ciudad (1994-95)

via Sangita Jogi

La Carta Europea de las Mujeres en la Ciudad (1994-95) es una declaración elaborada por diferentes grupos de investigación internacionales, que pretende «concebir una nueva filosofía en el planeamiento urbano, probablemente hacer una contribución constructiva para un debate democrático real que tenga en cuenta la necesidades y las diferentes expectativas de los ciudadanos, tanto de las mujeres como de los hombres.Los esfuerzos por revitalizar las ciudades deben converger para crear nuevas prioridades políticas y económicas que apunten hacia el aumento de la armonía social. La cuestión del momento es recrear espacios y crear lazos sociales que aumenten la igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres en la vida rural y urbana.»

 via Sangita Jogi
Women and city life
via Sangita Jogi

Además de los 12 puntos de la Declaración, nos han parecido destacables las motivaciones en las que se han basado, y que casi 20 años después, siguen aún vigentes. Aquí las tenéis:

La motivación

«La ciudad es una memoria organizada«.
«Las mujeres son las grandes olvidadas de la Historia«.
(citas de la filósofa Hannah Arendt)

ya que
las mujeres están ausentes de, o de alguna forma invisibles, en todos los niveles de toma de decisiones relacionados con la ciudad, la vivienda y el planeamiento urbano. Ya que están muy poco implicadas en los grandes temas políticos, económicos y sociales del momento. Ya que sus necesidades particulares no se toman casi en cuenta en el planeamiento y en los programas, ya que son normalmente ignoradas por los que toman las decisiones, cuyos intereses son totalmente diferentes;

ya que
las condiciones de vida en la ciudad, el barrio y la vivienda influyen y afectan a la vida diaria de la mayoría de sus habitantes; las mujeres están particularmente afectadas ya que normalmente soportan una doble jornada laboral y por lo tanto deben confiar en una gran cantidad de servicios urbanos de calidad y en cómo todo esto afecta al transporte y a las políticas ambientales;

ya que
la mayoría de las mujeres están excluidas como ciudadanas y como agentes de planeamiento urbano;

ya que
para ser un «ciudadano de derecho», uno debe ser de alguna parte en concreto, y este lugar de origen, lejos de ser un elemento neutral, predispone por su naturaleza y calidad, como la ciudadanía será representada. Ya que hoy en día, e históricamente, la reglas del juego y las prioridades, especialmente políticas y presupuestarias, son definidas únicamente por hombres, que están convencidos de que están actuando según el interés de todos;

ya que
las mujeres son las más discriminadas en lo que se refiere al empleo, ya que ellas son el segmento más pobre de la sociedad y, por lo tanto, soportan la mayor parte de los efectos debidos a la disfuncionalidad (tales como la vivienda, la falta de mobiliario, y la violencia en particular). Por todas estas razones, la mujeres tienen intereses directos en la mejora de las condiciones de vida en la ciudad y en el campo;

ya que
el planeamiento urbano considera sólo núcleos familiares en los que la tarea de la mujeres se reduce al trabajo doméstico y el empleo del hombre es el único soporte económico familiar. Este modelo, que ha fijado los estereotipos sociales y que ha ido siendo menos habitual durante algunas décadas, ya nunca más será representativo, salvo para una minoría, está siendo gradualmente reemplazado por nuevos tipos de familias que el planeamiento urbano ni ha previsto ni ha tenido en cuenta, y de este modo se han creado nuevas disfunciones y tensiones sociales;

ya que
muchas ciudades europeas y de todo el mundo están atravesando una crisis y poniendo en peligro la justicia social y la paz. Esta situación se debe a la complejidad de los problemas, que requieren ser resueltos como una totalidad. Las teorías urbanas obsoletas y los métodos que frenan cualquier desarrollo e innovación, y generan y perpetúan las ciudades en crisis. La Carta de Atenas de Le Corbusier que dividía las ciudades en zona con funciones únicas introdujo distorsiones y ha conducido, con el tiempo, a serias perturbaciones. Los resultados tangibles son distritos ciudadanos con problemas, parias sociales, así como costes sociales y económicos que aumentan debido al transporte entre la vivienda y el lugar de trabajo. La contaminación y el tráfico pesado en las ciudades se debe también a las políticas urbanas. La calidad en la vida de la ciudad está siendo seriamente puesta en peligro y si las ciudades van a tener un futuro, este reto debe ser asumido;

ya que
las ciudades ahora afrontan mayores e impredecibles retos para mejorar los siguientes objetivos: la conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible, la mejora de las condiciones de vida para todos, incluyendo el aumento de la igualdad, soluciones a las disfunciones urbanas y la lucha contra la exclusión social, en las que las mujeres están activamente implicadas.
Este nuevo enfoque y los cambios estructurales no son posibles si las políticas urbanas europeas no asumen eficazmente estos retos. En cualquier caso, no se solucionará nada sin la contribución de las mujeres, legitimada democráticamente por un lado y como una fuente esencial para la renovación en las dinámicas urbanas, por otro.

Podéis encontrar los 12 puntos de la declaración en el enlace superior. La versión completa de esta carta es parte del CD-Rom97: Ciudad, Ciudadanía y Género realizado por la organización City and Shelter.

Guía de Urbanismo con Perspectiva de Género

El documento Guía de Urbanismo con Perspectiva de Género, de Gea 21 resulta imprescindible a la hora de estudiar esta disciplina. El urbanismo de hoy en día está basado en el modo de hacer de una época pasada y ya no puede fundamentarse en los criterios que la hicieron viable. Resulta imprescindible reconocer los nuevos sujetos que forman parte indiscutible y mayoritaria en nuestra sociedad:

«Reconocer nuevos sujetos supone que la ciudad de la producción y la movilidad motorizada deje paso a un nuevo espacio donde los derechos básicos de las personas, de todas las personas, independientemente de su sexo, edad, raza o condición física estén garantizados.»

Éste es solo uno de los puntos sobre los que se basa el texto. Es realmente interesante de principio a fin.

Guía de urbanismo con perspectiva de género

Usos del Tiempo y la Ciudad

«Usos del Tiempo y la Ciudad» es documento forma parte de la colección de publicaciones del Ayuntamiento de Barcelona sobre los usos del tiempo, con el objetivo de «sensibilizar y dinamizar el debate sobre los paradigmas del tiempo en la ciudad y en el mundo local. Los dossiers tratan temas que afectan a los usos sociales del tiempo, desde el estado de la cuestión de las políticas públicas del tiempo en el marco europeo hasta los ámbitos que afectan de manera directa a la vida cotidiana de la ciudadanía, como las nuevas organizaciones familiares, la movilidad, el acceso a las nuevas tecnologías, la cultura, etc.»

Usos del tiempo y la ciudad

Reflexiones para proyectar viviendas del siglo XXI. Zaida Muxí Martínez y Josep María Montaner.

Siguiendo con el tema del diseño de la vivienda, «Reflexiones para proyectar viviendas del siglo XXI»  profundiza algunos de los temas que se tratan en el documento que publicamos ayer. Porque además de un diseño adecuado a la sociedad cambiante, la vivienda y su influencia en la ciudad no termina en su uso privado.

(…)la calidad de la vivienda se resuelve tanto en la correcta resolución de su interior, como en su contacto con el espacio público del barrio, mediante una diversidad de gradientes que pasen de lo urbano a lo privado.

Reflexiones-Para-Proyectar-Viviendas-Del-Siglo-XXI

De Zaida Muxí y Josep María Montaner.

Recomendaciones para una vivienda no jerárquica ni androcéntrica. Zaída Muxí Martínez.

Si en el último post hablábamos de un ejemplo de grupo de viviendas en Viena, hoy traemos un documento que complementa y completa lo aprendido sobre las viviendas diseñadas desde la perspectiva de género. «Recomendaciones para una vivienda no jerárquica ni androcéntrica» es un documento de la arquitecta Zaída Muxí Martínez, a la cual hemos nombrado varias veces en este blog. Se trata de una publicación escrita en catalán, pero que no nos costará demasiado entender y que nos da las claves de diseño de viviendas que se adaptan a diferentes realidades.

Portada

Los espacios domésticos más convencionales o de mercado dan por obvias e inamovibles ciertas características esenciales, tales como la distribución en espacios estancos y casi monofuncionales. Los programas funcionales de las viviendas, los espacios para las tareas domésticas, se considera unos mínimos, que son exclusivamente la cocina y el lavadero, sin cuestionar los requerimientos y funcionalidades en relación al resto de actividades y espacios, ni su tamaño, ni su organización. La aparición de nuevas tecnologías y herramientas para las tareas domésticas cotidianas solo han hecho que especifiquen los usos y se genere un mayor consumo, pero no han modificado sustancialmente los rasgos característicos de los espacios ni de las responsabilidades hacia éstas. La casa sigue siendo un lugar de recreo y descanso, pero al mismo tiempo es, para casi todas las mujeres, un lugar más de trabajo.

Los hogares, en su articulación y distribución espacial, continúan repitiendo estructuras jerárquicas y rígidas de la familia nuclear patriarcal que quedan reflejadas, entre otros, en la nula consideración que tiene el trabajo del hogar y sus necesidades. Estas tareas siguen siendo esencialmente responsabilidad de las mujeres y, por lo tanto, fuera del interés del mundo productivo tradicionalmente considerado como el principal.