elgoiBERDIN, laburpena

«elgoiBERDIN, jolasa eta generoa Elgoibarko kaleetan» oso lantegi interesgarria izan da: aurreikusten genituen portaera batzuk baieztatzeaz gain, ikuspuntu ezberdin asko partekatu ahal izan ditugu taldea.

Aurkezpena ondorengo estekan ikus dezakezue:

elgoiBERDIN ez da bukatu: lehen pauso bat izan da. Lantegiko emaitzak blogeko bi sarrera hauetan ikus ditzakezue:

Emaitzak #01 Resultados

Emaitzak #02 Resultados

Laburpenaren kontakizuna berriz ondorengo storify honetan ikus dezakezue:

storify-elgoiberdin

elgoiBERDIN, resumen

«elgoiBERDIN, juego y género en las calles de Elgoibar» ha resultado ser un taller muy interesante: en el grupo hemos podido confirmar comportamientos que ya preveíamos, además de compartir puntos de vista muy innovadores sobre el tema.

Podéis ver la presentación en este enlace:

elgoiBERDIN no ha terminado: este ha sido el primer paso. Podéis ver los resultados en las siguientes entradas del blog:

Emaitzak #01 Resultados

Emaitzak #02 Resultados

El relato del taller podéis verlo en el siguiente storify:

storify-elgoiberdin

elgoiBERDIN: juego y género en las calles de Elgoibar

Ya está en marcha elgoiBERDIN, iniciativa realizada junto con la Asociación de Madres y Padres Kalamua de la Herri Eskola de Elgoibar  y la financiación del Área de Igualdad del Ayuntamiento de Elgoibar.

Que el juego durante la infancia es una necesidad vital es una cuestión indudable. Pero, ¿utilizan el espacio público de igual forma las niñas y los niños? Y si no es así, ¿influye el hecho de jugar de forma diferente en su desarrollo? Las distintas iniciativas sobre actividad física, espacio público y género realizadas en Austria o Dinamarca y que ya hemos mencionado en el blog, han sido la semilla de este taller que proponemos realizar.

elgoiBERDIN

Os proponemos INVESTIGAR con nosotras/os: formaremos grupos y con el juego como excusa, observaremos las actividades que nuestras hijas e hijos realizan en la calle. Para ello además del papel y el boli podremos utizar el smartphone como herramienta para el estudio. En todo caso, el objetivo será analizar el juego en la calle desde la perspectiva de género.

«Diversos estudios, tras analizar los espacios escolares y su utilización, concluyen que la variable género es determinante. Así, entre otras cuestiones, se revela que en los patios y las zonas de recreo la distribución del espacio sigue siendo sexista y la jerarquía de los juegos, las actitudes de las niñas y niños o la falta de organización espacial del patio suele situar a los niños en el espacio central y arrinconar a las niñas.»

Plan Director para la coeducación y la prevención de la violencia de género en el sistema educativo

Departamento de Educación del Gobierno Vasco

 

elgoiBERDIN: Jolasa eta generoa Elgoibarko kaleetan

elgoiBERDIN lantegia martxan jarri dugu jadanik, Elgoibarko Herri Eskolako Kalamua Guraso Elkarteak  sustatu eta Elgoibarko Udaleko Berdintasun Sailak lagunduta.

Haurraren garapenean jolasak duen garrantzia funtsezkoa dela ezin dugu zalantzan jarri. Baina espazio publikoetan modu berean jolasten al dute neska eta mutilek? Eta horrela ez balitz, beraien garapenean ba ote du eraginik haurtzaroan desberdin jolasteak? Izan ere, aipatu izan ditugu Austria eta Danimarkan jarduera fisikoa, espazioa eta generoaren inguruan egin diren ikerketa desberdinak eta geure ingurunean zer gertatzen den jakiteko grina piztu zaigu.

elgoiBERDIN

Lantegi honen bidez guraso eta hezitzaileak IKERTZAILE bihurtzea proposatu dugu: taldeak osatu eta kaleko jolasa aitzaki hartuz, geure seme-alaben jarduerak aztertuko digutu kalean bertan. Horretarako,  papera eta boligrafoaz gain (metodo analogikoa, alegia) gaur egun ia denon eskutan dauden smartphone-ak erabiltzeko aukera ere izango dugu. Edozein kasutan helburua berdina izango da: kaleetako jolasak aztertzea genero ikuspegia oinarri hartuz.

“Zenbait azterlanek eskoletako espazioak aztertu dituzte, baita nola erabiltzen diren ere, eta ondorioztatu dute genero‐adierazlea erabakigarria dela. Garbi geratu da jolastokian eta jolasteko eremuetan espazioaren banaketa sexista dela oraindik ere. Jolasen hierarkiagatik, nesken eta mutilen jokabideengatik edo jolastokiaren espazioa antolatu gabe egoteagatik, mutilak erdialdean kokatzen dira eta neskak bazterretan.”

Hezkuntza‐sisteman hezkidetza eta genero‐indarkeriaren prebentzioa lantzeko gida plana

Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Saila

 

Drøn på skolegården: Lasterketa eskolako jolastokian (1)

Drøn på skolegården (Lasterketa eskolako jolastokian) Danimarkako eskoletan jarduera fisikoaren ikuspuntutik ezagutza eta ikuspegi berriak sortu eta bultzatzeko kanpaina bat da. Bere helburua eskola orduetan nahiz eskola orduetatik kanpo jolastokien inguruan hausnarketak egin eta jarduera fisikoa eta jolasa sustatuko dituzten irizpide berriak sortzea da.

Video honetan Skade Skole-ko jolastokia ikus dezakegu, besteak beste. Jarduera fisikoaren sustatzea espazio eta jolaserako ekipamendu berriztatzaileak eraikiz lortu da kasu hauetan, haurrak eta gazteak jolastera eta mugitzera gonbidatuz.

 

Drøn på skolegården: Carrera en el patio de la escuela (1)

Drøn på skolegården (Carrera en el patio de la escuela) es una campaña para crear nuevos conocimientos y enfoques experimentales que desafían la imagen tradicional de la escuela desde el punto de vista de la actividad física.Busca establecer nuevos criterios para repensar las áreas al aire libre de las escuelas para que inviten al juego y al ejercicio físico, tanto durante como después del horario escolar.

En este video podemos observar, entre otros espacios, el patio de la Skade Skole. El fomento de la actividad física se ha llevado a cabo construyendo espacios y creando equipamientos que inviten a los niños y niñas a moverse.

Urnietako Elkarbizitzararako Lekuen Maparen Erakusketa

Urnietako Elkarbizitzarako Lekuen Mapak  ikusgai dituzue Lekaio kurtur-etxean joan zen ostiraletik. «Batzen duten lekuak, kentzen duten lekuak» egitasmoaren barnean egindako diagnostikoa ikus dezakezue bertan. Hona hemen erakusketaren aurkezpen bideoa.

Ya está abierta la exposición de los Lugares para la Convivencia de Urnieta en la casa de cultura Lekaio. Podréis ver el diagnóstico realizado que se engloba dentro del proyecto «Lugares que suman, lugares que restan»Podéis ver aquí el video de presentación de la exposición.

Eskola patioak eta generoaren arteko harremanak

Donostiako Ibai Ikastolan ezin izango da futbolean jolastu patio orduan astelehen, asteazken eta ostiraletan. Jende askorentzat harrigarria izango zen berri hau, baina ez da azken aldian irakurri dugun bakarra, ez eta gure inguruko lehen esperientzia gai honen inguruan: Ondarruko Zaldupe eskolan duela pare bat urte antzerako ekimen bat jarri zen martxan.

Eskola patioak funtsezkoak dira haurren gizarte garapenerako tresnak eta gorputz hezkuntza lantzeko. 2005-2007 urteetan Austriako 20 ikastetxetan «Eskola patioak eta generoaren arteko harremanak» ikerketa egin zuten, haur eta gazteen osasuna, eskolek neska eta mutilei eskaintzen dien baldintzekin alderatuz.

EskolaPatio-1

Izan ere, ingurumenak eragin handia du portaeran. Ikerketa honen oinarrizko galderak ondokoak ziren:

– Nola jokatzen dute jolas orduan neska eta mutilek patioan?

– Zeintzuk dira umeen patio jarduna baldintzatzen duten eragileak?

Ikerketaren metodologia, berriz, honako hau izan zen:

– Behaketa eta bido grabaketa 60 jolas ordutan.

– Irakasle eta ikasleekin elkarrizketak.

– Tailerrak 20 eskolatan.

EskolaPatio-2

Ikerketak azaleratu zituen ondorio nagusia neska eta mutilen portaera oso estereotipatua izan zen. Neska zein mutilentzat ingurune egokiak bultzatzeko eskola patioek ikuspuntu berritzaile eta pedagokikoekin bateratutako era askotako espazio irekiak eskaini beharko lituzkete, estereotipo horiei aurre egin ahal izateko.

Neska eta mutilen garapenerako eskola patioak sustatzea hiru puntu hauetan oinarritu beharko genuke, beti ere ikerketa honen arabera:

– ikasle eta irakasleen partehartzea patioen planifikazio eta erabileran

– espazioak ezberdintzea, mugimendu eta komunikaziorako, erlaxatzeko eta ikasteko

– egitura eta espazioen eragin desberdinak aztertu talde ezberdinetan (adin, genero, etnia,…) eta hauek kontutan izan

EskolaPatio-3

Gai konplexua denik ezin uka dezakegu, baina gure artean lehen pausoak ematen ari direla jakiteak asko pozten gaitu.

Eskola Patio baten elkar-sortzearen esperientzia

Lluis Sabadell Artiga artista kataluniarrak Gironako Castellum Eskolan bi urtetan zehar patioa elkar-sortzearen esperientzia prozesua jaso du Guia pràctica per co-crear a l’escola gidan.

Prozesu honetan irakasle, ikasle eta gurasoek artista honen zuzendaritzapean eskolako patioa elkarrekin sortu dute, diseinutik hasi eta eraikitzerainoko pauso guztietan.

escola castellum

Bost pausotan egin da:

Fase 0- Prozesuaren diseinua

Fase 1- Ezagutu

  • Galdetu
  • Behatu
  • Inspiratu
  • Esperimentatu

Fase 2- Elkar-sortzea (Co-creació)

Fase 3- Eraiki

Fase 4- Ospatu

Hona hemen prozesuaren bideoa ikusgai:

Mapa de Lugares para la Convivencia en Urnieta

Urbes For All va a dirigir y desarrollar el proyecto «Lugares que suman, lugares que restan» para el Ayuntamiento de Urnieta, durante el próximo mes. El objetivo de este proyecto es el de realizar un diagnóstico sobre los lugares para la convivencia. 

Mediante un proceso participativo se recogerá la opinión en cuanto a la convivencia sobre los espacios públicos del municipio.

Pretendemos, con la información recogida, trazar mapas de lugares para la convivencia, con dos claros objetivos:

  • Reflejar la riqueza de la convivencia en el municipio.
  • Identificar lugares de encuentro, conflicto, separación, oportunidad, etc.

banco-largo

El concepto de convivencia resulta amplio y difuso, y cada uno de nosotros lo interpreta de distinta forma en cuanto a significado o alcance. Es por ello que resulta difícil conseguir resultados unificados, sobre todo si realizamos estudios en grupos muy heterogéneos.

Con el fin de superar este obstáculo, queremos proponer a los habitantes de Urnieta que participen en esta propuesta enlazando el concepto de convivencia con un lugar concreto que forme parte de su realidad cotidiana, con un lugar de su pueblo.

Cada lugar influirá de manera distinta sobre dicha convivencia, y presentará aspectos positivos o negativos en función de las experiencias o percepciones propias de cada persona. Porque además de ser el escenario de nuestras relaciones, los edificios y espacios públicos condicionan el trato entre unas personas y otras, e intervienen en la convivencia.

El resultado

Partiendo de la información recogida en estas fichas, trazaremos mapas y gráficos en los que reflejaremos los puntos de vista que diferentes grupos (por ejemplo, hombres y mujeres) tienen sobre el mismo lugar. Estos mapas se podrán ver en la exposición que durante el mes de enero se realizará en Lekaio y esperamos que sean el punto de partida para la reflexión y el debate sobre la complejidad de la convivencia.

«Lugares que suman, lugares que restan» será un diagnóstico realizado por los propios ciudadanos, por lo que sus resultados podrán tenerse en cuenta en futuros proyectos sobre edificios o espaciós públicos.

Podéis informaros sobre este proceso en la página urnietakolekuak.wordpress.com .

Urnietako Elkarbizitzarako Lekuen Mapa

Urbes for All aholkularitzak Urnietako Udalarentzat “Batzen duten lekuak, kentzen duten lekuak” proiektua gidatu eta garatuko du hurrengo hilabetean zehar. Proiektu honen helburua Urnietako elkarbizitzaren diagnostiko bat egitea da eta bertako herritarren partaidetzaren bitartez kaleko elkarbizitzari buruzko iritzia jasoko da, herriko espazio publikoak oinarri hartuz.

Galdetegi bidez jasoko ditugu iritziak eta bildutako informazioaren bidez elkarbizitzarako lekuen mapak osatzea da gure asmoa bi helburu hauekin:

  • Herriko elkarbizitzaren aberastasuna islatzea eta ezagutzera ematea.
  • Herrian topaketa-lekuak, gatazka-lekuak, bereizketa-lekuak, aukera-lekuak eta abar identifikatzea.

4-gazte-bankuan

Elkarbizitzaren kontzeptua zabala eta lausoa da, eta norbanakoaren arabera interpretazio anitz ematen zaio esanahiari edota alkantzuari dagokionez. Hori dela eta, zaila izaten da gai honen inguruan egiten diren diagnostikoetan emaitza baterakorrak eskuratzea, batez ere ikerketan talde heterogeneoak hartu badira kontuan.

Oztopo hau gainditu asmoz, partaidetza-proiektu honetan zera proposatuko diegu urnietarrei: elkarbizitzaren kontzeptua beraien eguneroko bizitzako errealitate konkretu batekin lotu dezatela, bere herriko leku batekin alegia.

Leku bakoitzak modu ezberdinean eragingo dio elkarbizitza horri, eta alderdi positiboak edo negatiboak izango ditu pertsona bakoitzaren esperientzien edo perzeptzio propioen arabera. Herritarron bizimoduaren eskenatoki izateaz gain, espazio publikoek gure arteko tratua baldintzatu eta elkarbizitzaren gain eraginten dute.

Emaitza

Herritarren partaidetzari esker jasotako datu eta iritziak hainbat mapa eta irudi grafikotan trinkotuko dira, talde desberdinek (gizonezko eta emakumezkoak, adibidez) leku berberari buruz dauzkaten ikuspuntuak islatuz.  Urtarrilean zehar ikusgai egongo diren mapa hauek, elkarbizitzaren konplexutasunaren inguruan hausnarketarako eta eztabaidarako abiapuntu izatea espero da.Halaber, “Batzen duten lekuak, kentzen duten lekuak” proiektua diagnostiko bat denez, bere emaitzak kontuan hartu ahal izango dira herriko eraikin eta espazio irekietan eragin dezaketen egitasmoetan.

Informazio gehiago urnietakolekuak.wordpress.com-en aurkituko duzue.

Motivaciones de la Carta Europea de las Mujeres en la Ciudad (1994-95)

via Sangita Jogi

La Carta Europea de las Mujeres en la Ciudad (1994-95) es una declaración elaborada por diferentes grupos de investigación internacionales, que pretende «concebir una nueva filosofía en el planeamiento urbano, probablemente hacer una contribución constructiva para un debate democrático real que tenga en cuenta la necesidades y las diferentes expectativas de los ciudadanos, tanto de las mujeres como de los hombres.Los esfuerzos por revitalizar las ciudades deben converger para crear nuevas prioridades políticas y económicas que apunten hacia el aumento de la armonía social. La cuestión del momento es recrear espacios y crear lazos sociales que aumenten la igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres en la vida rural y urbana.»

 via Sangita Jogi
Women and city life
via Sangita Jogi

Además de los 12 puntos de la Declaración, nos han parecido destacables las motivaciones en las que se han basado, y que casi 20 años después, siguen aún vigentes. Aquí las tenéis:

La motivación

«La ciudad es una memoria organizada«.
«Las mujeres son las grandes olvidadas de la Historia«.
(citas de la filósofa Hannah Arendt)

ya que
las mujeres están ausentes de, o de alguna forma invisibles, en todos los niveles de toma de decisiones relacionados con la ciudad, la vivienda y el planeamiento urbano. Ya que están muy poco implicadas en los grandes temas políticos, económicos y sociales del momento. Ya que sus necesidades particulares no se toman casi en cuenta en el planeamiento y en los programas, ya que son normalmente ignoradas por los que toman las decisiones, cuyos intereses son totalmente diferentes;

ya que
las condiciones de vida en la ciudad, el barrio y la vivienda influyen y afectan a la vida diaria de la mayoría de sus habitantes; las mujeres están particularmente afectadas ya que normalmente soportan una doble jornada laboral y por lo tanto deben confiar en una gran cantidad de servicios urbanos de calidad y en cómo todo esto afecta al transporte y a las políticas ambientales;

ya que
la mayoría de las mujeres están excluidas como ciudadanas y como agentes de planeamiento urbano;

ya que
para ser un «ciudadano de derecho», uno debe ser de alguna parte en concreto, y este lugar de origen, lejos de ser un elemento neutral, predispone por su naturaleza y calidad, como la ciudadanía será representada. Ya que hoy en día, e históricamente, la reglas del juego y las prioridades, especialmente políticas y presupuestarias, son definidas únicamente por hombres, que están convencidos de que están actuando según el interés de todos;

ya que
las mujeres son las más discriminadas en lo que se refiere al empleo, ya que ellas son el segmento más pobre de la sociedad y, por lo tanto, soportan la mayor parte de los efectos debidos a la disfuncionalidad (tales como la vivienda, la falta de mobiliario, y la violencia en particular). Por todas estas razones, la mujeres tienen intereses directos en la mejora de las condiciones de vida en la ciudad y en el campo;

ya que
el planeamiento urbano considera sólo núcleos familiares en los que la tarea de la mujeres se reduce al trabajo doméstico y el empleo del hombre es el único soporte económico familiar. Este modelo, que ha fijado los estereotipos sociales y que ha ido siendo menos habitual durante algunas décadas, ya nunca más será representativo, salvo para una minoría, está siendo gradualmente reemplazado por nuevos tipos de familias que el planeamiento urbano ni ha previsto ni ha tenido en cuenta, y de este modo se han creado nuevas disfunciones y tensiones sociales;

ya que
muchas ciudades europeas y de todo el mundo están atravesando una crisis y poniendo en peligro la justicia social y la paz. Esta situación se debe a la complejidad de los problemas, que requieren ser resueltos como una totalidad. Las teorías urbanas obsoletas y los métodos que frenan cualquier desarrollo e innovación, y generan y perpetúan las ciudades en crisis. La Carta de Atenas de Le Corbusier que dividía las ciudades en zona con funciones únicas introdujo distorsiones y ha conducido, con el tiempo, a serias perturbaciones. Los resultados tangibles son distritos ciudadanos con problemas, parias sociales, así como costes sociales y económicos que aumentan debido al transporte entre la vivienda y el lugar de trabajo. La contaminación y el tráfico pesado en las ciudades se debe también a las políticas urbanas. La calidad en la vida de la ciudad está siendo seriamente puesta en peligro y si las ciudades van a tener un futuro, este reto debe ser asumido;

ya que
las ciudades ahora afrontan mayores e impredecibles retos para mejorar los siguientes objetivos: la conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible, la mejora de las condiciones de vida para todos, incluyendo el aumento de la igualdad, soluciones a las disfunciones urbanas y la lucha contra la exclusión social, en las que las mujeres están activamente implicadas.
Este nuevo enfoque y los cambios estructurales no son posibles si las políticas urbanas europeas no asumen eficazmente estos retos. En cualquier caso, no se solucionará nada sin la contribución de las mujeres, legitimada democráticamente por un lado y como una fuente esencial para la renovación en las dinámicas urbanas, por otro.

Podéis encontrar los 12 puntos de la declaración en el enlace superior. La versión completa de esta carta es parte del CD-Rom97: Ciudad, Ciudadanía y Género realizado por la organización City and Shelter.