Urnietako Elkarbizitzararako Lekuen Maparen Erakusketa

Urnietako Elkarbizitzarako Lekuen Mapak  ikusgai dituzue Lekaio kurtur-etxean joan zen ostiraletik. «Batzen duten lekuak, kentzen duten lekuak» egitasmoaren barnean egindako diagnostikoa ikus dezakezue bertan. Hona hemen erakusketaren aurkezpen bideoa.

Ya está abierta la exposición de los Lugares para la Convivencia de Urnieta en la casa de cultura Lekaio. Podréis ver el diagnóstico realizado que se engloba dentro del proyecto «Lugares que suman, lugares que restan»Podéis ver aquí el video de presentación de la exposición.

Video: Genero Ikuspegia Hirigintzara aplikatuta | Perspectiva de Género aplicada al Urbanismo

Ondorengo bideo honetan genero ikuspegia hirigintzara aplikatzeari buruzko mahai inguru interesgarri bat ikus dezakezue. Bertan Zaida Muxí eta Rafa Rivera arkitektuek eta Lluisa Moret Sant Boi de Llobregat-eko Ongizate eta Hiritargo Saileko buruak adibide baten bitartez genero ikuspegiak hiri plangintzan dituen eraginak azalduko dizkigute. Alde batetik, udal honek aurrera eramandako egitasmo baten berri emango digute, partehartzean sustatu eta ikuspegi desberdinak kontutan izan dituen plaza baten birmoldaketari buruzkoa. Bestalde, gizartearen partehartzearen garrantziaz mintzatuko dira, espazio publikoek guztion beharrei erantzun diezaieten ezinbesteko baldintza dela adieraziz, edo eta etxebizitzen diseinuan erabiltzailearen beharrak kontutan izatearen garrantziaz.

Coloquio sobre la perspectiva de género aplicada al urbanismo entre Zaida Muxí, arquitecta, miembro del «Col.lectiu punt 6» y profesora de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona; Lluïsa Moret, Teniente de Alcalde de Bienestar y Ciudadanía del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat, en Barcelona; y Rafa Rivera, profesor de Urbanismo de la Universidad Politécnica de Valencia.

Mapa de Lugares para la Convivencia en Urnieta

Urbes For All va a dirigir y desarrollar el proyecto «Lugares que suman, lugares que restan» para el Ayuntamiento de Urnieta, durante el próximo mes. El objetivo de este proyecto es el de realizar un diagnóstico sobre los lugares para la convivencia. 

Mediante un proceso participativo se recogerá la opinión en cuanto a la convivencia sobre los espacios públicos del municipio.

Pretendemos, con la información recogida, trazar mapas de lugares para la convivencia, con dos claros objetivos:

 • Reflejar la riqueza de la convivencia en el municipio.
 • Identificar lugares de encuentro, conflicto, separación, oportunidad, etc.

banco-largo

El concepto de convivencia resulta amplio y difuso, y cada uno de nosotros lo interpreta de distinta forma en cuanto a significado o alcance. Es por ello que resulta difícil conseguir resultados unificados, sobre todo si realizamos estudios en grupos muy heterogéneos.

Con el fin de superar este obstáculo, queremos proponer a los habitantes de Urnieta que participen en esta propuesta enlazando el concepto de convivencia con un lugar concreto que forme parte de su realidad cotidiana, con un lugar de su pueblo.

Cada lugar influirá de manera distinta sobre dicha convivencia, y presentará aspectos positivos o negativos en función de las experiencias o percepciones propias de cada persona. Porque además de ser el escenario de nuestras relaciones, los edificios y espacios públicos condicionan el trato entre unas personas y otras, e intervienen en la convivencia.

El resultado

Partiendo de la información recogida en estas fichas, trazaremos mapas y gráficos en los que reflejaremos los puntos de vista que diferentes grupos (por ejemplo, hombres y mujeres) tienen sobre el mismo lugar. Estos mapas se podrán ver en la exposición que durante el mes de enero se realizará en Lekaio y esperamos que sean el punto de partida para la reflexión y el debate sobre la complejidad de la convivencia.

«Lugares que suman, lugares que restan» será un diagnóstico realizado por los propios ciudadanos, por lo que sus resultados podrán tenerse en cuenta en futuros proyectos sobre edificios o espaciós públicos.

Podéis informaros sobre este proceso en la página urnietakolekuak.wordpress.com .

Urnietako Elkarbizitzarako Lekuen Mapa

Urbes for All aholkularitzak Urnietako Udalarentzat “Batzen duten lekuak, kentzen duten lekuak” proiektua gidatu eta garatuko du hurrengo hilabetean zehar. Proiektu honen helburua Urnietako elkarbizitzaren diagnostiko bat egitea da eta bertako herritarren partaidetzaren bitartez kaleko elkarbizitzari buruzko iritzia jasoko da, herriko espazio publikoak oinarri hartuz.

Galdetegi bidez jasoko ditugu iritziak eta bildutako informazioaren bidez elkarbizitzarako lekuen mapak osatzea da gure asmoa bi helburu hauekin:

 • Herriko elkarbizitzaren aberastasuna islatzea eta ezagutzera ematea.
 • Herrian topaketa-lekuak, gatazka-lekuak, bereizketa-lekuak, aukera-lekuak eta abar identifikatzea.

4-gazte-bankuan

Elkarbizitzaren kontzeptua zabala eta lausoa da, eta norbanakoaren arabera interpretazio anitz ematen zaio esanahiari edota alkantzuari dagokionez. Hori dela eta, zaila izaten da gai honen inguruan egiten diren diagnostikoetan emaitza baterakorrak eskuratzea, batez ere ikerketan talde heterogeneoak hartu badira kontuan.

Oztopo hau gainditu asmoz, partaidetza-proiektu honetan zera proposatuko diegu urnietarrei: elkarbizitzaren kontzeptua beraien eguneroko bizitzako errealitate konkretu batekin lotu dezatela, bere herriko leku batekin alegia.

Leku bakoitzak modu ezberdinean eragingo dio elkarbizitza horri, eta alderdi positiboak edo negatiboak izango ditu pertsona bakoitzaren esperientzien edo perzeptzio propioen arabera. Herritarron bizimoduaren eskenatoki izateaz gain, espazio publikoek gure arteko tratua baldintzatu eta elkarbizitzaren gain eraginten dute.

Emaitza

Herritarren partaidetzari esker jasotako datu eta iritziak hainbat mapa eta irudi grafikotan trinkotuko dira, talde desberdinek (gizonezko eta emakumezkoak, adibidez) leku berberari buruz dauzkaten ikuspuntuak islatuz.  Urtarrilean zehar ikusgai egongo diren mapa hauek, elkarbizitzaren konplexutasunaren inguruan hausnarketarako eta eztabaidarako abiapuntu izatea espero da.Halaber, “Batzen duten lekuak, kentzen duten lekuak” proiektua diagnostiko bat denez, bere emaitzak kontuan hartu ahal izango dira herriko eraikin eta espazio irekietan eragin dezaketen egitasmoetan.

Informazio gehiago urnietakolekuak.wordpress.com-en aurkituko duzue.

Elkarbizitza eta espazio publikoa (II)

Espazio publikoaren kalitatea bermatzeko arlo ezberdin asko uztartu behar dira, bakoitzari dagokion garrantzia emanez, bere neurrian, kasuaren arabera. Ez dago espazio publiko perfektua sortzeko errezeta magikorik, espazio publiko hori ez bait da ezer giro eta osatuko duten pertsonik gabe, eta pertsonok, oraingoz behintzat, bakarrak eta ezberdinak bait gara.

Superkilen_

Gomendioak baino ezin ditugu aipatu, hauek norberak bere kasura egokitu beharko ditu. Hortxe dago gakoa, hortxe magia: espazio publiko batzuk oso ondo funtzionatzen dute, beste batzuk berriz, ez.

Gomendio batzuk

1.- Erabiltzaileen partehartzea espazio publikoen eraketan

Egungo espazio publikoen balorazioa egin eta hauen eraldatzea nondik norakoa izan behar duen prozesu partehartzaile bihurtuz nolabaiteko inplikazio emozionala lortzen da. Prozesu partehartzaile honentzat ondoko hiru helburu hauek jar ditzakegu, adibidez:

 • Programaren definizioa eta espazio publikoen sarea diseinatzea.
 • Erabilera eta ekipamendu zehatzen zerrenda osatzea.
 • Espazio publikoaren diseinuan parte hartzea, ariketa pilotu gisa.

2.- Natura espazio publiko sarean txertatzea

Ez gara naturaren onurak aipatzen hasiko, ez bait genuke bukatuko. Aipatuko duguna, ordea, elementu naturalen erabilera espazio publikoen sare osoa kontutan hartuta egitea gomendatzen dugula da. Izan ere, espazioak elkarren artean lotzeko erabil ditzakegu zenbait elementu, edo eta espazioak elkarrengandik desberdintzeko. Erabakiak, beti ere, konszientea izan behar du, ingurune osoa kontutan izanda.

3.- Espazio publikoaren erabilera berpiztuko duten erabilpenak txertatzea

Ez da gai erraza: kaleen berpiztea ez da nolanahi lortzen eta leku zehatz batetan funtzionatu duen errezetak ez du beste leku batetarako balio. Hala ere badira kontutan hartu beharreko zenbait aldagai eta parametro:

 • Kale bakoitzaren izakera bereizgarria indartu.
 • Oinezkoen zirkulazioa bultzatuko duten gune erakarleak sortu ardatzen muturretan.
 • Ekipamendu publikoren bat ekimenak sustatu eta txertatuko dituen ardatz bihurtu.
 • Kale mailan dauden jarduerak indartu eta bultzatu.

4.- Egokitzapen topografikoa eta irisgarritasuna bermatzea

Ibilbide irisgarri sare bat osatzea ezinbestekoa iruditzen zaigu espazio publikoen erabilera orokor eta oso bat lortzeko. Hala ere, sare horrek kontutan izan behar du hasierako egoera, nolabaiteko oreka lortuz tokiko orografiarekin. Gomendio nagusiak hauek lirateke, beraz:

 • Oinezkoen ibilbideak topografiara egokitu, sare egoki bat bermatuz, batez ere ekipamendu publikoen inguruan.
 • Irisgarritasun legeak araututako puntuak bete eta, ahal bada, gainditu Irisgarritasun Unibertsala lortzeko bidean.

5.- Egokitzapen klimatiko eta akustikoaren bidez erosotasuna lortzea

Espazio publikoa erabilgarria izan dedin, ezinbestekoa da erosotasuna. Erosotasun hori aldakorra da: neguan eguzkitan egon ahal izatea, udaran itzala edukitzea bezain garrantzitsua da. Bestalde, zarata gehiegi dagoen lekuetan hau leunduko duten elementuak jartzea ere gomendagarria da.

6.- Hiriaren irakurketa egokia bermatzea

Hiriko espazio publikoaren irakurketa formala errazteak non gauden eta nora joan nahi dugun hobeto ulertaraziko digu. Toki bakoitzak bere izaera formala izateak, bestetik desberdintzeak, harreman berezia sortarazi dezake pertsona ezberdinekin. Horretan lagun dezake, baita ere, hiri altzari egokiak aukeratzeak, edo eta bestelako elementu desberdintzaileak jartzeak, artelanak esaterako. Honen inguruan, beraz, zera azpimarratuko genuke:

 • Espazio publikoen arteko jerarkiak agerian jarri, hiriaren irakurketa espaziala errazteko. Espazio bakoitzaren izakera landu.
 • Behe solairuen tratamendu bateratua, espazio bakar gisa ulertarazteko.
 • Zoladura eta argiteria aukeraketa egokia egin, helburu formala eta erabilgarria bateratuz.

7.- Hiri ekipamendurako elementuen aukeraketa egokia egitea

Hiri ekipamendurako elementu egokiak aukeratzea ez da nolanahi egin daiteken zerbait. Haurren jolasetatik hasi eta eserleku edo iturri egokietaraino asko dira kontutan hartu beharreko parametroak. Izan ere, erabiltzaileen behar eta ahalmen ezberdinak aintzat hartu behar ditugu, ahal izanez gero, guztiei erantzuna eman ahal izateko.

 • Haurren jolas parkeetan adin ezberdinak kontutan izan, adin orok jolasteko aukera izan dezan.
 • Jolas parkeak eta helduentzako ekipamendu edo atseden lekuak bata bestearengandin hurbil jarri.
 • Eserlekuak aukeratzerakoan adin eta egoera ezberdinak kontutan hartu, bai eta kokapen egokia ere.
 • Iturri, komun eta gainontzeko ekipamenduak erabilgarri eta irisgarriak egin, diseinua pertsonei egokituz.

Lehen atala: Elkarbizitza eta espazio publikoa (I)

Oinezkoen Eskubideen Gutuna | Carta de los Derechos del Peatón

Hiritar Eskubideen Adierazpena web orria egitasmo pedagokiko ireki bat da, gure hiriei buruz hausnarketak egin eta izaera kritikoa garatzeko sortua. Bertan aurkitu dugu ondoko Oinezkoen Eskubideen Gutuna.

Imagen

La Carta de los Derechos del Peatón la adoptó el Parlamento Europeo en octubre de 1988:

1. El peatón tiene derecho a vivir en un entorno sano y a disfrutar libremente de los espacios públicos en condiciones que garanticen adecuadamente su bienestar físico y psicológico.

2. El peatón tiene derecho a vivir en lugares (urbanos o rurales) pensados para las necesidades de las personas y no para las de los vehículos, y a disponer de dotaciones a distancias que pueda recorrer andando o en bicicleta.

3. Los niños, las personas mayores y los discapacitados tienen derecho a que las poblaciones sean lugares que faciliten el contacto social y no lugares que agraven su propia situación de debilidad.

4. Las personas con discapacidades tienen derecho a medidas específicas que mejoren su movilidad autónoma, como reformas en los espacios públicos, los sistemas de transporte y el transporte público (líneas guía, señales de advertencia, señales acústicas, autobuses y vagones de tren o tranvía accesibles).

5. El peatón tiene derecho a que ciertas zonas urbanas sean para su uso exclusivo, lo más extensas posible, y que no sean simples recintos peatonales sino que estén en relación con la organización general de la ciudad, y también el derecho a que conecten itinerarios cortos, lógicos y seguros.

6. El peatón tiene el derecho a reclamar, en particular:

a. que se tengan en cuenta los límites en cuanto a emisiones de sustancias y ruido que se consideran científicamente tolerables.
b. el uso en todos los medios de transporte público de vehículos que no sean una fuente de contaminación aérea o acústica.
c. la creación de pulmones verdes que incluyan la plantación de árboles en áreas urbanas.
d. que se fijen límites de velocidad y que se modifique la disposición de carreteras y cruces como forma de garantizar la seguridad de la circulación a pie o en bicicleta.
e. la retirada de anuncios que animen al uso peligroso e inadecuado de los vehículos de motor.
f. un sistema de señalización de tráfico eficaz cuyo diseño tenga en cuenta las necesidades de las personas ciegas y las sordas.
g. la adopción de medidas específicas que aseguren que tanto el tráfico rodado como el peatonal tengan facilidad de acceso y libertad de movimientos así como la posibilidad de pararse en las aceras y las calzadas respectivamente.
h. ajustes en la distribución y el diseño de los vehículos de motor para dotarles de unas líneas más suaves en las partes que más sobresalen, y hacer más eficientes los sistemas de señalización.
i. la introducción de un sistema de responsabilidad ante el riesgo, de modo que la persona que crea el peligro carga con las consecuencias económicas derivadas (como en Francia desde 1985).
j. un programa de formación para conductores diseñado para animar a una conducción apropiada que respete a los peatones y a los usuarios lentos de las carreteras.

7. El peatón tiene derecho a movilidad total y sin impedimentos, que puede conseguirse mediante el uso integrado de medios de transporte. En particular tiene el derecho a exigir:

a. un servicio de transporte público ecológicamente sensato, extenso y bien equipado que deberá cubrir las necesidades de todos los ciudadanos, los sanos y los discapacitados.
b. la provisión de facilidades para bicicletas en todas las áreas urbanas.
c. zonas de aparcamiento situadas de tal forma que no afecten a la movilidad de los peatones ni a la capacidad de disfrutar de áreas de arquitectura notable.

8. Cada estado miembro debe garantizar la difusión de información extensa sobre los derechos de los peatones y sobre medios de transporte alternativos y no contaminantes, a través de los canales más idóneos y de los primeros niveles de enseñanza.

La web Declaración de Derechos Urbanos es un proyecto pedagógico abierto para reflexionar sobre nuestras ciudades, desarrollando el espíritu crítico, aprendiendo a priorizar y gestionar lo colectivo y valorando lo que tenemos. Esta web es la infraestructura donde construir una ideología múltiple de la ciudad, incluyendo a los que piensan, a los gobiernan o viven la ciudad dentro del mismo foro. Ojo al listado de derechos urbanos.

P.S.: Sarrera hau gure ActiveUrbes blogean jaso genuen  duela urte t’erdi, baina interesgarria eta gaurkotasuna zuela iruditu zaigu.

P.S.: Esta entrada apareció en nuestro blog ActiveUrbes hace año y medio, pero nos ha parecido que es lo suficientemente interesante como para repetirlo.

Elkarbizitza eta espazio publikoa (I)

Hirigintza ez da, inondik inora, gizarteko arazo guztien sendagile. Premisa hau oinarritzat hartuz, has gaitezen hausnarketan.

Espazio publikoa da gure elkarbizitzaren eszenatoki nagusia eta bere formak eragin handia du pertsona (=aktore) bakoitzak joka dezakeen paperean. Auzoei buruz ari garenean, eragin hori hare handiagoa da, pertsona eta lekuaren arteko lotura ere sakonagoa bait da.

Kohesio sozial maila* ezberdinak daude:

elkarbizitzak

Bereizketa kasuetan ez da talde ezberdinetako pertsonen arteko nahasketarik ematen espazio berean. Talde homogeneo ezberdinak ageri dira espazio publikoan zehar sakabanatuta.

Bizikidetza ematen denean aldiz, espazio bera partekatu arren, ez da beraien arteko harremanik sortzen. Bakoitzak bere aktibitateari ekiten dio, ondokoa kontutan hartu gabe.

Elkarrekintzaren kasuan, espazio berean nolabaiteko harremana sortu ohi da, elkar agurtu edo elkarrizketak adibidez.

Elkarbizitza da lortzen zailena: espazio berean ekintzak partekatzea suposatzen du.

Baina nolatan lagun dezake espazio publikoaren formak elkarbizitza sortzen? Hirigintzaren lana elkarbizitza hori erraztuko duten baldintzak sortzea izan beharko luke eta hori lortzeko errezetaren osagai batzuk hauek dira:

 • Funtzio aniztasuna duten espazioak sortu, jarduera ezberdinak leku berdinean eman daitezen.
 • Espazio publikoaren erabilpena erraztu, irisgarritasun eta segurtasun gaiak kontutan hartuz.
 • Espazio publikoen arteko lotura egokia bermatu, oinezkoen erabilpena erraztuz.
 • Auzokideen auzoarekiko lotura emozionala sustatu, komunitatea indartuz.

Osagai hauek nola lortu eta nahastu bihurtu da gakoa.

Filmeetan dioten bezala, «jarraituko du».

*Col·lectiu Punt 6-en «Emakumeak lanean. Genero Ikuspegitik Hiri Azterketa Gida» gidaliburuan oinarrituta.

¿Ciudad para tod@s?

A pesar de que normalmente sólo hablamos de género, la generación es también un tema que nos interesa mucho a la hora de tratar el espacio público. Al decir generación decimos todas la edades, así como al decir género nos referimos a la diversidad de éste. Sólo así podemos comprender la ciudad de tod@s, la Urbes for All.

Distintas edades, distintas facultades, distintas percepciones, distintas necesidades en un mismo espacio-tiempo: el espacio público.

Al fin y al cabo que cada uno amueble su casa como quiera, pero el espacio público, que es de tod@s debe responder a la gran mayoría de la población. Aún se ve como concesión dejar aparcamiento a los discapacitados y como lujo crear aparcamientos para familias, cuando en otros países europeos es lo habitual. Qué decir de las rampas: a pesar de que  la ley exige ciertas pendientes y doble pasamanos, aún nos encontramos con rampas más aptas para la práctica del parkour que para su uso en condiciones de seguridad. Y no, el pasamanos que queda debajo no es sólo para la (poca) gente que va en silla de ruedas: es también para gente bajita, ancian@s y niñ@s.

Una ciudad cómoda para ancian@s y niñ@s lo es también para la gente joven y/o en plenitud de facultades. Aceptemos, por lo tanto, los beneficios del diseño universal como algo habitual y recomendable.

jendea