«Ordiziako Mapa Morea» parte-hartze prozesua abiaraziko dugu datorren astean

Girl with a Magnifying Glass, Smug - Glasgow

Genero Ikuspegitik udalerriko hiri-diagnostikoa egiteko prozesu parte-hartzailea jarriko dugu abian Ordizian.

Argazkia: Ordiziako Udala.

“Hiri Debekatuaren Mapa” bat baino gehiago. Era horretako mapen helburua hiri-ingurunea batez ere emakumeen segurtasun-ezaren ikuspegitik berrikustea izan ohi da. Baina Genero Ikuspegitik udalerri bat aztertzeak beste eremu asko ukitzen ditu, gehienetan nahikoa aintzat hartzen ez direnak hiri-plangintzan eta proiektuetan.

Eguneroko bizitza erdigunera, emakumeen begiradari eta esperientziei esker. Horretarako, Ordiziako espazio eta eraikin publikoen alderdi negatiboez gain, positiboak ere aztertuko dira, zortzi ardatzen arabera. 

Lau ardatz, batez ere ikuspegi negatiboa jasotzera bideratuko dira:

 1. Segurtasuna, erasoen eta mehatxuen aurrean.
 2. Babesa, kalte eta arriskuen aurrean, batez ere trafikoak eragindakoak.
 3. Irisgarritasun unibertsala.
 4. Oinezko eta bizikletazko mugikortasuna, eta garraio publikoa.

Beste lau ardatz, batez ere begirada positiboa jasotzera bideratuko dira:

 1. Ongizate eta osasun pertsonala.
 2. Elkarbizitza, ongizate komunitarioa.
 3. Lan erreproduktiboa, zaintza eta kontziliazioa.
 4. Presentzia, emakumeen adierazgarritasun erreal eta sinbolikoa.

Udalaren konpromisoak Mapa Morearekin. Udaletxean bertan formakuntzari eta parte-hartze prozesuari hainbat saio eskainiko dio zenbait udal teknikari eta ordezkarik. Gainera, udalak abiatu berri duen Irisgarritasun Planaren diagnostikoa eta lehentasunak ezartzeko baliatuko da Mapa Morea.

Formakuntza- eta partehartze-prozesua. Lau saio egitea aurreikusi dugu, eta horretaa gain, uztailean zehar ekarpenak online egiteko aukera ere zabalduko da:

Ekainak 23AurkezpenaGenero Ikuspegia hirigintzan: zergatik eta zertarako?
Ekainak 30Parte-hartzeaOrdiziako mapaketa Genero Ikuspegitik (1-4 ardatzak)
Uztailak 7Parte-hartzeaOrdiziako mapaketa Genero Ikuspegitik (5-8 ardatzak)
IraileanParte-hartzeaMapa More bateratuari ekarpenak egitea.
Irisgarritasun Planerako lehentasunak ezartzea.

Zenbat eta partehartze zabalagoa eta anitzagoa, orduan eta mapa baliotsuagoa. Prozesu honetan ez ditugu hirigintzan “adituak” behar, Ordizian bizitzen “arituak” baizik. Beraz, herriko edozein auzotan bizi edota bertako kaleetan orduak ematen dituen emakume orori daude zuzenduta saioak, adina, jatorria eta bizi-baldintzak edozein direla ere (eta nola ez, gizonezkoak ere ongi etorriak izango dira). 

Mapa Morea: genero ikuspegia herri irisgarriagoa sortzeko. Goierri Irrati Telebista.

Plan de Accesibilidad de Arakaldo

Entre los trabajos realizados el año pasado se encuentra el Plan de Accesibilidad de Arakaldo. Siendo un pueblo pequeño, tratamos de medir bien las actuaciones propuestas, aplicando nuestra metodología: la accesibilidad, la seguridad en el tráfico y la integración de la perspectiva de género.

En Arakaldo las decisiones se discuten en la Herri-batzarra o asamblea, por lo que antes de la finalización de la redacción se realizó una presentación pública de las propuestas del plan. La convocatoria se realizó para el 21 de octubre de 2020 y este equipo redactor presentó el Plan de Accesibilidad, junto con el arquitecto municipal Karlos Renedo. En la presentación, además de informar del plan, se explicaron los criterios para su elaboración, que se pueden ver en el siguiente enlace:

Tras la presentación de las actuaciones se compartieron reflexiones sobre el orden de prioridad de éstas y sirvió, además, para enriquecer las propuestas y completarlas.

Tuvimos, por lo tanto, la oportunidad de estar en una Herri Batzarra, y salimos de allí con la impresión de que las reuniones entre vecinos y Ayuntamiento son habituales y que es eso lo que hace que se tomen las decisiones de forma conjunta, transparente y efectiva. Aiaraldea Gaur recogió la noticia con declaraciones del alcalde, Jabi Asurmendi:

Arakaldoko Irisgarritasun Plana

2020an burutu genituen lanen artean dago Arakaldoko Irisgarritasun Plana. Herri txikia izanik, proposatutako jarduketak ondo neurtzen saiatu ginen, betiere gure metodologia aplikatuz: irisgarritasunarekin batera, trafikoarekiko segurtasuna eta genero ikuspegiaren txertatzea, alegia.

Arakaldon Herri-batzarrean hartu ohi dira erabakiak eta Irisgarritasun Planaren kasuan, idazketa bukatu aurretik bertan aurkeztu zitzaien bertatatu ziren bizilagunei. Deialdia 2020ko urriaren 21erako egin zen eta idazketa talde honek, Karlos Renedo udal-arkitektoarekin batera, Irisgarritasun Plana aurkeztu zuen. Aurkezpenean, planaren berri emateaz gain hau osatzeko irizpideak ere azaldu ziren.

Jarduketak aurkeztu ondoren hauen lehenespen ordenari buruzko hausnarketak partekatu zituzten eta hauek aberasteko eta osatzeko ere balio izan zuen.

Herri Batzar batean egoteko aukera paregabea izan genuen, beraz: bizilagunak eta udala parez-pare erabakiak hartzen, gardentasun osoz eta modu erosoan, batzarrak sarri egiten dituztenaren seinale. Honen berri eman zuten Aiaraldea Gaur aldizkarian, Jabi Asurmendi alkatearen hitzekin:

Udalerriaren diagnostikoa Genero Ikuspegitik

(También puedes leer este post en castellano)

Nolakoa da nire udalerria Genero Ikuspegitik? Ba al dago konponbiderik hiri-diseinuaren aldetik nire hiriko puntu beltzen aurrean -eraso eta mehatxuei dagozkienak, kalte eta arriskuekin zerikusia dutenak edota irisgarritasunarekin lotutakoak-? Nola eragiten dio eskualdeko mugikortasun sistemak emakumeen eta gizonezkoen denboren erabileren kontziliazioari? Emakumeek eta gizonek aukera berberak al dauzkagu etxebizitza eskuratzeko edota auzoko, udalerriko zein eskualdeko baliabideetara iristeko? Nola eragiten dute gure auzoetako espazio publikoek lan erreproduktiboaren gain? Nola txerta ditzakegu zaintza lanak udal ekipamenduen diseinuan eta kudeaketan?

Projekta Urbes-eko aholkularitza lanean ildo nagusienetakoa dugu Genero Ikuspegiaren arabera eraikin, auzo, udalerri edota eskualdeen diagnostikoa egitea, emakumeen eta gizonezkoen arteko desberdinkeriak murriztea eta berdintasuna sustatzea helburu duten proposamenak lantzearekin batera. Metodologia malgu bat garatu dugu, lan bakoitzaren eskalara moldagarria, eta esparru desberdinei aplikagarria, bai dauden espazio publiko eta eraikinei, zein planifikazio eta proiektu dokumentuei.

Hiri Generograma - Generograma Urbano (Projekta Urbes)
Hiri Generograma – Generograma Urbano (Projekta Urbes)

Projekta Urbes-etik batez ere Euskadiko udalei eskaintzen diegu aholkularitza teknikoa, askotan beste administrazioek tokiko erakundeei ematen dizkieten laguntza ekonomikoetaz baliatuz. Post honetan azpimarratu nahi dugun diru-laguntza dugu hauetako bat, Emakundek ematen duena:

 • Ebazpena, 2018ko abenduaren 4koa, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendariarena, 2019ko ekitaldian Euskal Autonomia Erkidegoko udalerriei, koadrilei eta mankomunitateei diru-laguntzak emateko deialdia egin eta arautzen duena. Diru-laguntza horiek emakume eta gizonen berdintasunari buruzko diagnostikoak egiteko eta/edo berdintasunerako planak prestatu eta ebaluatzeko behar den laguntza teknikoa emateko bideratuko dira.
 • Diru-laguntzaren kudeaketa eta informazio gehiago: esteka.
 • Eskabideak aurkezteko epea: 2019ko urtarrilaren 31a.
 • Zenbatekoa: %75 (gehienez 15.000€ proiektua udalerri batek aurkezten badu, eta 30.000€ koadrila, mankomunitate edo udalerri-multzo batek aurkezten badu).

Projekta Urbes-ek Genero Ikuspegiaren araberako hirigintzan egin dituen lanen zerrenda, hastapenean diagnostiko bat barne hartzen dutenak :

 • Jardunean: Bilbo Metropolitarraren LZPean («PTP») Genero Ikuspegia txertatzea, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat.
 • Jardunean: Arrigorriagako HAPOan Genero Ikuspegia txertatzea.
 • Jardunean: Genero Ikuspegitik Markina-Xemeingo Eraikuntza- eta Hirigintza-Ordenantzak idaztea.
 • Jardunean: Zaratamo Eskolako kanpo-espazioen erabileraren diagnostikoa Genero Ikuspegitik.
 • 2018: Barakaldoko HAPOaren aldaketaren Generoaren araberako Eraginaren Ebaluazio-Txostena, 04-Calero (Burtzeña) esparruari dagokiona.
 • 2018: Basauriko HAPOan Genero Ikuspegia txertatzea.
 • 2018: Markina-Xemeingo HAPOaren Generoaren araberako Eraginaren Ebaluazio-Txostena.
 • 2017: Soraluzeko Mapa Morea: udalerriaren diagnostikoa Genero Ikuspegitik.
 • 2017: Arrigorriagako Irisgarritasun Plana, Genero Ikuspegiarekin.
 • 2017: Zarautzko Salberdin esparruko Hirigintza-Proiektuaren Ebaluazioa eta Proposamenak Genero Ikuspegitik.
 • 2016: Astigarragako Mapa Morea: udalerriaren diagnostikoa Genero Ikuspegitik.
 • 2015: Bilboko HAPOko Aurrerakinean Genero Ikuspegia txertatzea.
 • 2014: Andoaingo udalerriaren diagnostikoa Genero Ikuspegitik.
 • 2013: Irungo HAPOan Genero Ikuspegia txertatzea.

Baldintzak aldeko direnean, partaidetzazko diagnostikoak garatzen ditugu, aldez aurretik formazio trebakuntza prozesu bat behar dutenak. Erakunde publikoei Genero Ikuspegiaren araberako hirigintzan Projekta Urbes-ek eman dizkien formakuntzak:

 • Udaletan, Hirigintza eta beste arloetako teknikariei zein udal-ordezkariei:  Basauri, Lekeitio, Elgoibar, Calahorra, Amurrio, Soraluze, Arrigorriaga, Zarautz, Astigarraga, Irun.
 • Etxebizitza, Hirigintza eta Lurralde-Plangintzako erakundeetan, teknikariei: Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailburuordetza, Visesa, Alokabide, Bizkaiko Foru Aldundiko Lurralde Plangintzako Saila, Valentziako udaleko Hirigintza Saila.
 • Osasun arloko teknikariei: Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila, Madrilgo udala.

Diagnóstico del municipio desde la Perspectiva de Género

(Post hau euskaraz ere irakur dezakezu)

¿Cómo es mi municipio desde la Perspectiva de Género? ¿Existen soluciones de diseño urbano ante los puntos negros de mi ciudad, tanto desde el punto de vista de la seguridad frente a las agresiones y amenazas, como de la protección frente a perjuicios y riesgos, o la accesibilidad? ¿Cómo influye el sistema de movilidad de la comarca en la conciliación de los usos de los tiempos de mujeres y hombres? ¿Podemos las mujeres y los hombres acceder en igualdad de condiciones a la vivienda o a los recursos del barrio, el municipio o la comarca? ¿Cómo impactan los espacios públicos de nuestros barrios sobre el trabajo reproductivo? ¿Cómo podemos incorporar las tareas de cuidado en el diseño y gestión de nuestros equipamientos municipales?

Una de las principales líneas de trabajo de Projekta Urbes se basa en el diagnóstico de edificios, barrios, municipios y comarcas desde la Perspectiva de Género, junto con la elaboración de propuestas que tienen como objetivo la reducción de las desigualdades y el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres. Hemos establecido una metodología flexible que se adapta a la escala que requiere cada encargo y puede aplicarse tanto al entorno urbanizado y edificado, como a los documentos de planificación y proyecto.

Hiri Generograma - Generograma Urbano (Projekta Urbes)
Hiri Generograma – Generograma Urbano (Projekta Urbes)

En Projekta Urbes prestamos asistencia técnica principalmente a ayuntamientos de Euskadi, apoyándonos en muchos casos en ayudas económicas que conceden otras administraciones a entidades locales. Es el caso de la la subvención de Emakunde que queremos destacar en este post:

 • Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones, en el ejercicio 2019, a municipios, cuadrillas y mancomunidades de la Comunidad Autónoma de Euskadi destinadas a proporcionar la asistencia técnica necesaria para la realización de diagnósticos y/o elaboración y evaluación de planes para la igualdad de mujeres y hombres.
 • Gestión de la subvención y más información: enlace.
 • Presentación de solicitudes, plazo: 31 de enero de 2019.
 • Financiación: 75% (un máximo de 15.000€ si el proyecto es presentado por un municipio, y 30.000€ si es presentado por una cuadrilla, mancomunidad o agrupación de municipios).

Listado de los trabajos realizados por Projekta Urbes en el ámbito del urbanismo desde la Perspectiva de Género, en los que se incluye un trabajo inicial de diagnóstico:

 • En marcha: Integración de la Perspectiva de Género en el PTP de Bilbao Metropolitano, para la Diputación Foral de Bizkaia.
 • En marcha: Integración de la Perspectiva de Género en el PGOU de Arrigorriaga.
 • En marcha: Redacción de las Ordenanzas de Edificación y Urbanización de Markina-Xemein desde la Perspectiva de Género.
 • En marcha: Diagnóstico del uso de los espacios exteriores de Zaratamo Eskola desde la Perspectiva de Género.
 • 2018: Informe de la Evaluación del Impacto en función del Género de la Modificación del PGOU de Barakaldo referida al Ámbito 04-Calero (Burtzeña).
 • 2018: Integración de la Perspectiva de Género en el PGOU de Basauri.
 • 2018: Informe de la Evaluación del Impacto en función del Género del PGOU de Markina-Xemein.
 • 2017: Mapa Morea de Soraluze: diagnóstico del municipio desde la Perspectiva de Género.
 • 2017: Plan de Accesibilidad de Arrigorriaga con Perspectiva de Género.
 • 2017: Evaluación y Propuestas desde la Perspectiva de Género del Proyecto de Urbanización del área de Salberdin en Zarautz.
 • 2016: Mapa Morea de Astigarraga: diagnóstico del municipio desde la Perspectiva de Género.
 • 2015: Integración de la Perspectiva de Género en el Avance del PGOU de Bilbao.
 • 2014: Diagnóstico del municipio de Andoain desde la Perspectiva de Género.
 • 2013: Integración de la Perspectiva de Género en el PGOU de Irun.

Si las condiciones lo permiten, desarrollamos diagnósticos participados que requieren un proceso previo de formación.  Formaciones impartidas por Projekta Urbes a entidades públicas en relación al urbanismo desde la Perspectiva de Género:

 • Personal técnico y representantes municipales de Urbanismo y otras áreas de los ayuntamientos de Basauri, Lekeitio, Elgoibar, Calahorra, Amurrio, Soraluze, Arrigorriaga, Zarautz, Astigarraga, Irun.
 • Personal técnico de Vivienda, Urbanismo y Planificación Territorial: Viceconsejería de Vivienda del Gobierno Vasco, Visesa, Alokabide, Departamento de Planificación Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia, Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia.
 • Personal técnico del ámbito de la salud: Departamento de Salud del Gobierno Vasco, Ayuntamiento de Madrid.

Cursos de Verano UPV: «Salud en los barrios. Empoderamiento y participación comunitaria.»

Nos han invitado a participar en el curso de verano «Salud en los barrios. Empoderamiento y participación comunitaria.» de la UPV. Los días 2 y 3 de julio estaremos en el Palacio de Miramar de Donostia, compartiendo espacio y tiempo con gente que para nosotras son referentes desde hace tiempo, como Carme Borrell y Rafael Cofiño (de hecho aquí tenéis a Carme en el blog de Rafa).

El curso tomará el barrio como unidad de análisis y nuestra intervención se centrará en intentar acercar el lenguaje del urbanismo, tan ajeno a veces a la realidad, al de la salud comunitaria, para hablar de lo mismo: el espacio público como escenario de nuestras vidas, la importancia de estos espacios de relación para construir comunidad, la perspectiva de género como metodología de trabajo… Todo esto en 45′ para que podamos hablar después de experiencias comunes.

Uda Ikastaroak EHU: «Osasuna auzoetan. Ahalduntzea eta parte-hartze komunitarioa.»

«Salud en los barrios. Empoderamiento y participación comunitaria.» Uda Ikastaroan parte-hartzera gonbidatu gaituzte. Uztailak 2 eta 3an Miramar jauregian izango gara, guretzat eredu diren beste hainbatekin, Carme Borrell eta Rafael Cofiño tarteko (hemen Carme Rafaren blogean).

Ikastaroak auzoa hartuko du analisi unitate eta gure ekarpenak hirigintzaren hizkuntza arrotza osasun komunitarioaren errealitatera hurbiltzea izango du helburu, elkarlanean aritu ahal izateko: gure bizitzen eskenatoki den espazio publiko hurbila, espazio hauen garrantzia komunitatea eraikitzeko orduan, genero ikuspegia lan-metodologia gisa erabiltzea… Guzti hau 45 minututan, ondoren honi buruz hitz egiteko aukera izan dezagun.

Oharra: Izenburua euskaraz jarri dugun arren, ikastaroa gazteleraz egiteko eskatu digute. Hala ere, prestatuko dugun materiala euskaraz ere eskura jartzen saiatuko gara.

Arrigorriagako Irisgarritasun Plana, generoa eta parte-hartzea gidalerro.

2017 urtean zehar Arrigorriagako Irisgarritasun Planaren eguneratzea igaro dugu, besteak beste. 

Irisgarritasun Planaren araudi esparrua bi legetan oinarritzen da, Irisgarritasuna sustatzen duen 20/1997 Legeak, abenduaren 4koa, eta estatuko Orden VIV/561/2010, autonomia erkidegokoa bata eta estatukoa bigarrena. Eguneratze hau egiteko orduan gainera, Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasuna sustatzen duen 4/2005 Legea hartu da kontuan, zeinek genero ikuspegia udal plangintzan txertatzea bermatzen duen. Hau izan da plan honen berrikuntza handienetakoa, beharrezkoa eta derrigorrezkoa izan arren genero ikuspegia ez baita sistematikoki dokumentu hauetan aintzakotzat hartzen. Hori dela eta, Udalak 2008an genero ikuspegitik egindako hiri-diagnosia kontuan hartu da planaren eguneratzean.

Irisgarritasun Plana eguneratzean genero ikuspegia hasieratik txertatzea aurrerapausu handia izan da, plana aberastu baitu.

Irisgarritasun Planak, genero ikuspegiaz gain, parte-hartze zabal eta anitza izan du prozesuaren bi etapa ezberdinetan: diagnostikoaren garaian eta proposamenen leheneste unean. Guztira zortzi parte-hartze foru egin dira, eta deialdi bereizietara gonbidatu dira bai desgaitasun ezberdinak dituzten pertsonak baita talde ezberdinetako partaide diren emakumeak ere. Foru bereizi hauetaz gain, herritarrei, teknikariei eta politikariei zuzendutako saioak ere egin dira.

Parte-hartze zabalak  herritarren formazioa eta planarekiko inplikazioa bideratzen du.

Udalak Planaren idazketan zehar agertu duen konpromisoa nabarmendu nahi dugu: Berdintasun eta Hirigintza Arloetako teknikariek parte hartu dute prozesu osoan zehar, batez ere parte-hartze foroen inguruan. Gugan jarritako konfidantza eskertzea besterik ez zaigu gelditzen, plangintzaren ikuspegi globala izateagatik zoriontzeaz gain.

Plan de Accesibilidad de Arrigorriaga, el género y la participación como directrices

Durante el año 2017 hemos realizado la actualización del Plan de Accesibilidad de Arrigorriaga

El Plan de Accesibilidad se desarrolla dentro del marco normativo autonómico iniciado por la Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la promoción de la accesibilidad, que converge con la posterior normativa estatal con la Orden VIV/ 561 / 2010, de 1 de febrero. Esta actualización del Plan ha incorporado además, la perspectiva de género, tal y como estipula la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres. Esta ha sido una de las grandes innovaciones de este plan, ya que la incorporación de la perspectiva de género en el planeamiento, a pesar de ser muy necesaria y obligatoria, no se realiza de forma sistemática en este tipo de documentos. En la redacción del Plan se ha tenido en cuenta, además, el Diagnóstico Urbano desde la Perspectiva de Género de Arrigorriaga, realizado por el ayuntamiento en 2008.

Incorporar la perspectiva de género desde el inicio ha supuesto un gran avance, ya que ha enriquecido el plan.

El nuevo Plan de Accesibilidad, además de incorporar la mirada de género, y en parte por ser una de sus más importantes premisas, ha contado también con una participación amplia y variada. Se han realizado un total de 8 foros de participación, a los cuales se ha invitado a la ciudadanía en general, a personas con diversas discapacidades, a colectivos de mujeres; ha participado también el personal técnico y político del propio ayuntamiento. La participación se ha llevado a cabo en las fases de diagnóstico y de priorización de propuestas de actuación.

La amplia participación ha facilitado la formación y la implicación de la ciudadanía respecto al plan.

Debemos destacar el compromiso del Ayuntamiento durante el proceso de redacción del Plan: el personal técnico de las Áreas de Igualdad y Urbanismo ha participado en todas las fases, especialmente en torno a los foros de participación. Queremos agradecemos desde aquí su trabajo y les felicitamos por su visión global de la planificación.

#MapaMorea de Astigarraga

ASTIGARRAGAKO MAPA MOREA es un proceso de participación ciudadana mediante el cual se ha analizado el municipio de Astigarraga, a través de la perspectiva de género.

Proceso

Más allá de la ciudad prohibida

Habitualmente el objetivo de los mapas de la ciudad prohibida ha sido revisión del urbanismo desde la perspectiva de la seguridad de las mujeres. Cuando hablamos de urbanismo y género la seguridad es el aspecto principal que se aborda sobre otras cuestiones. Pero analizar la ciudad desde la perspectiva de género abarca muchas otros aspectos ya que tampoco el urbanismo es neutro.

Urbanismo y género

El espacio, la ordenación territorial , la forma y definición de las ciudades y el territorio tiene gran influencia en la vida diaria de las personas. Como consecuencia, el trabajo reproductivo (asignado a las mujeres debido a su rol de género) no es un aspecto que se ha tenido cuenta en el urbanismo. En la organización urbana no se ha tenido en cuenta el trabajo reproductivo, a pesar de la importancia que tiene para la subsistencia y la sostenibilidad de la sociedad. Las calles, plazas y parques son espacios públicos y se debe garantizar su uso por parte de todos/as. En este sentido, estos espacios deben garantizar la seguridad, la movilidad, la accesibilidad y los trabajos de cuidado.

La utilización del espacio público

El espacio público es el principal escenario para la convivencia, por ello, en este proyecto vamos a analizar cómo se produce esa convivencia: qué espacios son los más utilizados, cuáles no, los lugares que se utilizan de forma diversa en horario diverso, qué espacios se evitan en invierno, por la noche… o qué podemos hacer para satisfacer las necesidades de los diferentes colectivos de población, etc.

Cuatro ejes

Desde este punto de partida, vamos a trabajar las condiciones de igualdad para que toda la ciudadanía pueda participar del espacio público y se reduzcan las diferencias de género a la hora de tomar decisiones en las líneas estratégicas de las ciudades, teniendo en cuenta cuatro ejes:

 

 • Seguridad y autonomía.
 • Movilidad y accesibilidad.
 • Presencia real y simbólica de las mujeres en el espacio público.
 • Los trabajos de cuidado, trabajo reproductivo y red de equipamientos públicos para las actividades de la vida diaria.

Resultado

Basándonos en el proceso participativo y las distintas aportaciones realizadas por la ciudadanía, intentamos recoger éstas sin perder su base subjetiva. Para ello unificamos las diversas reflexiones y opiniones positivas y negativas sobre los distintos lugares en un solo mapa.


Mediante distintos iconos hemos representado de forma gráfica cada una de las aportaciones, manteniendo su complejidad.

Se han resumido las aportaciones en un mapa, identificando cada lugar con un número:

En este cuadro resumen se pueden ver las aportaciones realizadas en cada lugar de forma gráfica:

Se ha completado una ficha por cada uno de los lugares, con la siguiente información:

 • Número de identificación del lugar (ID)
 • Nombre del lugar
 • Coordenadas X, Y
 • Comentarios positivos (forma gráfica y escrita)
 • Comentarios negativos (forma gráfica y escrita)
 • Comentario literal (si se ha recogido)
 • Breve diagnóstico

Un ejemplo de ficha:

Hemos creído conveniente poder compartir esta información de una forma fácil, por lo que la hemos recogido en un Mapa Online: http://bit.do/MapaMoreaAstigarraga.

Recorrido final

Para finalizar el proceso se realizó un recorrido junto con las personas participantes. Colocamos algunas de las fichas en la calle para que quedara un rastro físico del proceso, y comentamos cada uno de los puntos entre las asistentes.

 

Conclusiones

Una conclusión destaca sobre todas las reflexiones que hemos hecho: la formación y sensibilización del personal técnico y político del ayuntamiento es la herramienta más eficiente y que mayores consecuencias positivas conlleva. Los indicadores de vida cotidiana resultan fáciles de comprender e incluir en las políticas municipales, aunque suponga tener que definir nuevos protocolos de actuación.  Tras este primer paso, cada área de trabajo deberá realizar sus aportaciones para construir un instrumento de trabajo propio, transversal y adaptado a la realidad municipal.

Pero parece que lo más difícil ya ha ocurrido: asumir positivamente que el área de Igualdad también tiene qué decir en las decisiones que se toman en Urbanismo. Y esto es realmente un primer gran paso.

Astigarragako Mapa Morea

ASTIGARRAGAKO MAPA MOREA ekimenaren helburu nagusia herria parte-hartze prozesu baten bitartez genero ikuspegitik aztertzea izan da.

Prozesua

Hiri debekatuetatik haratago

Hiri debekatuaren mapen helburua emakumeen segurtasunaren ikuspegitik hirigintza berrikustea izan da. Hirigintza eta generoari buruz ari garenean segurtasunaren gaia da guztien gainetik ageri dena. Baina genero ikuspegitik hiri bat aztertzeak beste eremu asko ukitzen ditu, hirigintza ere ez baita inondik ere neutroa.

Hirigintza eta generoa

Espazioek, herrien eta herrialdeen antolaketa, forma eta definizioek eragin handia dute bertan bizi diren pertsonen eguneroko bizitzan. Hori horrela izanik ere, historikoki lan ugalkorra (genero-rolen bitartez emakumeei egotzi zaiena) ez da izan hirigintzan kontuan izan den gaia. Hirietako espazioen egituraketan lan ugalkorrari ez zaio kasurik egin, gizartearen biziraupenerako eta jasangarritasunerako ezinbestekoa den arren. Baina kaleak, plazak eta parkeak espazio publikoak dira eta guztiok erabiltzekoak. Zentzu horretan, segurtasuna, mugikortasuna, irisgarritasuna eta zaintza-lanak bermatu edo erraztu beharko lituzkete espazio hauek.

Espazio publikoaren erabilera

Honetaz gain, eta espazio publikoa delako elkarbizitzarako leku nagusia, proiektu honetan Astigarragan elkarbizitza hori nola ematen den aztertu dugu parte-hartze saioetan: zer leku erabiltzen diren, zeintzuk ez, pertsona desberdinak ordu desberdinetan zein leku dituzten gustuko, zeintzuk saihesten diren, gauetan, neguan… 

Lau ardatz

Hortik abiatuta, herritar guztiek espazio publikoan parte hartu eta espazio publikoaz gozatzeko eta hirietako ekimen-estrategietan erabakiak hartzerako garaian dauden aldeak murrizteko berdintasun-baldintzak landuko ditugu, genero ikuspegitik lau ardatz aztertuz:

 • Segurtasuna eta autonomia
 • Mugikortasuna eta irisgarritasuna
 • Emakumearen presentzia erreal eta sinbolikoa espazio publikoan
 • Zaintza, lan ugalkorra eta eguneroko bizitzarako espazio eta ekipamendu publikoen sarea

Emaitza

Herritarren ekarpenak oinarri hartu eta emaitza bateratu bat sortzeari ekin genion ondoren. Gaia horren zabala izanik, eta ekarpenen izaera horren anitza, hauek fideltasunez jaso nahi izan genituen. Horretarako, leku bakoitzaren inguruan sortutako ekarpen positibo, negatibo, hausnarketa eta iruzkinak mapa bakar batean jasotzea erabaki genuen.

Ikono desberdinen bitartez modu grafikoan adierazi nahi izan ditugu leku bakoitzari buruzko iritziak. Hasieran hauek bateratu eta sinplifikatzea pentsatu genuen arren, izaera anitzari heldu eta konplexutasuna mantentzea erabaki genuen azkenean.

Mapa batean laburbildu ditugu ekarpenak, zenbaki batekin identifikatu direlarik:

Leku bakoitzari buruzko balorazioak ikono ezberdinen bitartez adierazi ditugu, alde batetik laburpen fitxa batean (ikusi irudia) eta bestetik, banakako fitxetan.

Banakako fitxa horietan jaso den informazioa ondorengo hau da:

 • Lekuaren identifikazio zenbakia (ID)
 • Lekuaren izena
 • X eta Y koordenatuak (mapan lekutzeko)
 • Ekarpen positiboak (ikono eta hitz moduan jasota)
 • Ekarpen negatiboak (ikono eta hitz moduan jasota)
 • Iruzkin testuala, baldin badago
 • Diagnostiko laburra

Ikonoen bidez egindako laburpenaz gain, leku bakoitzari buruzko diagnostiko labur bat ere egin da. Diagnostiko honek batzutan aipatutako arazoa baieztatu baino ez du egingo. Bestetan, aldiz, irtenbiderako gomendioren bat dakar. Hona hemen fitxa bat:
Informazio guzti hau  garrantzitsua iruditu zitzaigun partekatu eta erraz ikusteko modukoa izatea. Beraz, fitxen edukia jasotzen duen Online Mapa bat osatu dugu: http://bit.do/MapaMoreaAstigarraga.

Itzulketa Ibilaldia

Otsailaren 10erako antolatu zen herritarrekin batera egiteko ibilaldia. Fitxa batzuk kalean bertan itsatsi genituen lanaren arrastoa gelditu zedin, eta ordubetez herriko zenbait puntura joan ginen, prozesuan zehar jasotako ekarpenak aipatu eta guztion artean komentatuz.

Ondorioak

Prozesuaren ondorio nagusiak aztertzeko orduan, beste guztien gainetik bat nabarmentzen da: udaleko politikari eta teknikarien formakuntza eta sentsibilizazioa da eraginkortasun handiena adierazi diguna, hau da, ondorio positibo zuzen eta arinena izan duena. Eguneroko bizitzaren adierazleak udal politika guztietan oso modu naturalean barnera daitezke, eta horixe da prozesu honek irakatsi digun ikasgai nagusia. Bestalde, lehen pauso honek jarraipena izan beharko duela ere ukaezina da eta lan-talde bakoitzak bere arloari dagozkion tresna egokiak sortu beharko dituela. Baina badirudi zailena egin dela: Berdintasun Sailak Hirigintza arloan hartzen diren erabakietan zeresanik baduela barneratzea, eta hori oso aberasgarria dela deritzogu.

HIRIBILTZEN, ibiltzea topagune

Ilusioz bete gaituen ekimen bat aurkeztu nahi dizuegu. HIRIBILTZEN deitu diogu HIRIBILI-ren bertsio ludikoago honi. Azalpenak bere webgune propioan dauden arren hemen errepikatuko ditut, hedapena zabaldu asmoz. Munduari Bira 84 egunetan erronka udaberrian gertatuko den arren, urtarrilak 22tik 24ra bitartean probatuko dugu. Parte hartzera animatu zaitezte! Ibilaldi bat partekatu norbaitekin, elkarrizketarako tarte bat hartu eta batu kilometroak 40.075 km asko bait dira!

HARTU PARTE!

Datozen ostiral, larunbat eta igandean 11:00etan elkartuko gara NAUTICO ondoan, egunero ibilaldi desberdin bat eginez HIRIBILTZEN ezagutzeko. Guztira 200 txartel prestatu ditugu: informa zaitez eta erreserbatu zure txartela debalde. Gainera, esperientzia probatu nahi duzuenok egitasmoa hobetzeko proposamenak egiteko aukera izango duzue.

Jarrai eta partekatu esperientzia: hiribiltzen.eu
twitter/instagram: #hiribiltzen
facebook.com/hiribiltzen

gif_HIRIBILTZEN

HIRIBILTZEN, hirian biltzen eta ibiltzen. Ekimenaren helburu nagusienak bi dira. Batetik, herri eta hirietan konpainian egindako ibilaldiak nabarmentzea eta sustatzea, ongizate fisiko, emozional eta sozial iturri bezala. Eta bestetik, ezberdinen artean milaka topaketa, ibilaldi eta elkarrizketa eragitea.

hiribiltzen-planua-01
HIRIBILTZEN talde-erronka itxura duen esperientzia bat da: Apirilaren 6a eta Ekainaren 29a arteko 84 egunetan (2.016 ordu) Donostiatik irten gabe munduari bira ematea, “ezberdinek” osatutako bikote edo taldeek milaka ibilaldietan egindako distantziak batuz.

BALIZA mini
Distantziak neurtzeko, detektagailudun sei baliza jarriko ditugu Tenis eta Sagues arteko ibilbidean.

 4 TXARTEL

2.016 txartel banatuko ditugu. Izenemate epea zabaldutakoan, parte hartu nahi baduzu zure HIRIBILTZEN txartela aukeratu beharko duzu, Donostiarekin duzun harremanaren arabera.

CHECKING3 mini

Ibilian balizak txartelekin ikutuaz, bikote edo taldeek kilometroak gehituko dituzue, baldin eta txartel desberdinak badauzkazue. Hala, prestatzen ari garen hiribiltzen.eu webguneak bi atal nagusi izango ditu: batetik, 24 orduro eguneratuko den kilometro-kontagailua, eta bestetik, zuen testu eta argazkiekin osatuko den talde-kontakizuna.