Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntzak, udal-plangintzan eta -hirigintzan genero-ikuspegia txertatzeko.

2021eko deialdiaren oinarriak datozen egunotan argitaratuko dira, baina Irekian ikus ditzakegu puntu nabarmenenak: Xedea: genero-ikuspegia duten dokumentuak egiteko behar den laguntza teknikoa kontratatzearen ondoriozko gastuak finantzatzea. Zenbatekoa: gehienez 20.000 euro udal bakoitzeko (laguntzek 200.000 euroko zuzkidura dute guztira). Aurreko deialdietan

Subvenciones del Gobierno Vasco para la integración de la perspectiva de género en el planeamiento y urbanismo municipales.

Las bases de la convocatoria de 2021 se publicarán en los próximos días, pero ya podemos ver los puntos más destacados en Irekia: Objeto: financiar los gastos derivados de la contratación de la asistencia técnica necesaria para la elaboración de