Osasuna eta hiri-garapen jasangarria

Osasuna eta hiri-garapen jasangarria

2014ko apirilean Udalsarea 21en 17. «Lan Koadernoa» argitaratu zen «Osasuna eta hiri-garapen jasangarria: Tokiko hirigintza-jarduerek osasunean zer eragin daukaten aztertzeko gida praktikoa» izenburupean. Egileek dioten moduan, helburua tokiko hirigintza-ekimenek osasunean daukaten eragina aztertzeko gida praktiko bat izatea da, eta ondokoei zuzenduta